Afbeelding

Huisvesting dak- en thuislozen

Opinie

Burgemeester, winters weer is in aantocht. Waar blijven de mensen die op straat leven?
“Wij hebben als gemeente de taak te voorzien in de huisvesting van dak- en thuisloze mensen, de zogenoemde noodopvang. In de Kapoeniestraat hebben we een reguliere opvang van Iriszorg, de nachtopvang. Dan hebben we ook nog de dagopvang op twee locaties. Voor een deel is dat de Stadskamer en voor een deel door Iriszorg. In de winter hebben we altijd extra opvang via Iriszorg. Het zogenoemde winterprotocol. De afgelopen maanden hebben we het ook al deze zomer moeten inzetten omdat het aantal dak- en thuisloze groeiende is.”

Over hoeveel mensen gaat het?
“Het exacte aantal kennen we nog niet, maar het probleem is er. We zien dat allemaal wel eens op straat. Als ik in de binnenstad rondloop dan valt ook mij op dat er meer dak- en thuisloze mensen te vinden zijn. We weten wel dat het om tientallen mensen gaat.”

Gaat het alleen om zwervers?
“We doen er nu onderzoek naar of de aanname klopt dat de groep groter is geworden en wat de oorsprong van de groep is. Wat zijn de omstandigheden die gemaakt hebben dat ze dak- en thuisloos zijn en waar komen ze vandaan? Wij kijken ernaar om het vraagstuk goed in beeld te krijgen en om tot een gerichte aanpak te kunnen komen. Er is ook nog een groep mensen die niet in opvang wil verblijven en die op straat slapen. Het liefst op plekken waar het lekker droog is. Voor hen bieden wij extra slaapplaatsen aan. Dat doen we al jarenlang. Onze indruk is dat onder de dak- en thuisloze mensen ook een groep is die gewoon werken maar door persoonlijke omstandigheden geen dak meer boven het hoofd hebben. Dat kan zijn doordat zij door een echtscheiding of een eenvoudige verslaving in de problemen zijn geraakt. Maar er zijn ook mensen met een psychisch probleem of meerdere verslavingen. Die groep is veel complexer om van het dakloos zijn af te brengen. Een deel van die populatie onttrekt zich bewust aan de samenleving en aan de zorg. Die zijn heel moeilijk te helpen.”

Wie bekommert zich om hen?
“Nu is dat Iriszorg en de gemeentelijke dagopvang. Bepalend voor de inzet in de komende jaren is over hoeveel mensen het gaat. Een deel zou eigenlijk in de zorg moeten worden opgenomen maar bij zorgweigeraars is dat moeilijk.”

Heeft Doetinchem als centrumgemeente een speciale aantrekkingskracht op dak- en thuislozen?
“Een deel van deze groep kiest bewust voor een anonieme omgeving. Kleinere gemeenten hebben er doorgaans minder mee te maken dan wij. Wij zijn binnen de regio afspraken aan het maken om te voorkomen dat alle dak- en thuislozen naar Doetinchem trekken. De gemeente Oost-Gelre heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat zij twee panden heeft gekocht voor de opvang van hun eigen dak- en thuislozen. Dat is een positieve ontwikkeling.”  

Vormen zij behalve voor zichzelf een probleem voor hun omgeving?
“Het bijzondere van deze groep is dat ze helemaal niet uit zijn op confrontatie. Desondanks is er toch wel sprake van overlast. Doordat ze geen geld hebben plegen ze soms kleine diefstallen. Vaak is er sprake van verslaving. Als er drank in het spel is maken ze soms lawaai. Als ze overlast veroorzaken, doen ze dat vaak meer onbewust dan bewust.”

Tekst: Bert Vinkenborg

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant