Bram Bruggink, kandidaat op de lijst voor GroenLinks Doetinchem. Foto: Roel Kleinpenning
Bram Bruggink, kandidaat op de lijst voor GroenLinks Doetinchem. Foto: Roel Kleinpenning foto Roel Kleinpenning

Komt 17-jarige Bram in gemeenteraad?

Politiek

DOETINCHEM – Woensdag 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Opvallend is dat de 17-jarige Bram Bruggink kandidaat is op de lijst voor GroenLinks Doetinchem. “De betrokkenheid van jongeren bij de politiek vind ik erg belangrijk. Daarom sta ik op de lijst en wil ik andere jongeren overtuigen en laten zien wat er zo leuk en belangrijk is aan de politiek.”

Door Hans Hissink

Bram Bruggink is geboren en getogen in Doetinchem, maar dat is niet de enige reden waarom hij de plaatselijke politiek zo interessant vindt. “Ik vind politiek in het algemeen heel interessant en volg het landelijk, maar ik heb wel veel belang bij wat er speelt in Doetinchem. Ik zie veel dingen die goed zijn, maar ook veel dingen die beter kunnen. Het lijkt mij een eer mee te helpen om van Doetinchem een nog mooiere en betere stad en gemeente te maken.”

Corona was eye-opener
Als leerling van het Ludger College zit Bram in de VWO examenklas. “Sinds corona zijn heel veel dingen mij gaan interesseren en ben ik mij daar ook in gaan verdiepen. De coronaperiode was voor mij een eye-opener. Anders had ik misschien wel hele andere dingen gedaan. Het is begonnen met problemen die ik zie en zelf ervaar in het dagelijkse leven en op school. Vooral op het gebied van duurzaamheid, klimaat en onderwijs. Met een blik naar de toekomst wil ik helpen om die problemen op te lossen of niet te verergeren.”
“Neem bijvoorbeeld het onderwijssysteem. Alle leerlingen worden heel goed opgeleid als het om kennis gaat. Maar wat als zij klaar zijn op de middelbare school? Die zorg hoor ik ook bij andere leerlingen. Dat vind ik dus een reden waarom meer jongeren de politiek in zouden moeten gaan. Want op dit moment zitten wij in dit onderwijssysteem. Gearriveerde politici zijn ook wel bezig met dit onderwerp, maar hebben geen kijk op wat er werkelijk speelt. Sommigen weten het wel, maar er moet nog veel meer geluisterd worden naar de jongeren, want die zitten tenslotte nog op school.”

Jonge leeftijd
Er zijn niet zoveel jongeren van Bram zijn leeftijd die zich interesseren voor de politiek. “Ik ken ze wel. Zij willen niet allemaal de politiek in, maar interesseren zich er wel voor. Ik denk dat het een soort van schaamte is, de gedachten dat niemand van de jongeren daar iets van weet, zich afvragen wat je er mee moet. Heel veel mensen zijn best geïnteresseerd in politiek, maar weten niet hoe zij daarmee om moeten gaan.”

Bram is er zeker van dat op een gezamenlijke manier bepaalde dingen gerealiseerd kunnen worden. “Als bij iedereen het bewustzijn er is wat er speelt in de maatschappij, welke problemen er zijn en dat mensen zich daarop instellen, dan kunnen we al een heel eind komen en kunnen we huidige taboes ook bespreekbaar maken. Neem bijvoorbeeld het onderwerp migratie. Iedereen wil uiteindelijk een beter Nederland. Er zijn echter wel heel veel meningen over hoe dat dan georganiseerd moet worden. Dat zorgt voor een tweedeling die gevoed wordt door de politiek.”

Uitdaging
Het is belangrijk dat jongeren zich gaan interesseren voor politiek. “Het verbreedt de kijk van jongeren op de maatschappij. Als je je interesseert voor politiek komt alles voorbij. Maar politiek is ook leuk vanwege de uitdaging. Het is bijvoorbeeld een hele grote uitdaging om Nederland nog mooier en beter te maken. Ik wil bijdragen om het voor iedereen zo goed mogelijk te maken, zeker met het oog op de toekomstige generaties en dat we niet alleen in het nu leven.”

Bij toeval is Bram op de verkiezingslijst gekomen. “Ik vond dit een goed moment omdat ik jongeren graag wil laten zien dat je als 17-jarige daadwerkelijk invloed kunt uitoefenen binnen de politiek, die op dit moment eigenlijk alleen maar bedreven wordt door de wat oudere generatie. Ik hoop dat ik hiermee andere jongeren kan motiveren en aanspreken om hetzelfde te doen. Op dit moment is er vrij weinig aanloop van jongeren, terwijl ook in de toekomst politiek belangrijk en noodzakelijk blijft.”

Voorbeeldkamerlid
De Aaltense Lisa Westerveld zit voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Bram luistert en kijkt veel naar haar. “Zij is jong en zet zich vooral in voor de jeugd en op dit moment voor de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren. Dat is een heel groot probleem omdat heel veel jongeren in deze periode mentaal stuk gaan. Daar wordt te weinig aandacht aan besteed, terwijl juist die jongeren zo belangrijk zijn. Nu gaan zij de toekomst in met allemaal mentale problemen. Daar is voor mijn gevoel te weinig aandacht voor. Lisa heeft daar wel aandacht voor. Voor mij is zij een voorbeeldkamerlid.”

Het is niet uit te sluiten dat Bram door voorkeursstemmen in de gemeenteraad komt. “Ik heb daar wel eens over nagedacht. Mocht dat zo zijn dan zal ik dat zeker gaan doen omdat ik die stemmen niet voor niets heb gekregen. Tijdens de verkiezingen zal ik echter vooral kijken naar hoe Doetinchem gestemd heeft ten opzichte van de rest van Nederland.”

Hart onder de riem
Behalve politiek problemen, heeft Bram ook oog voor persoonlijke problemen waar veel jongeren op dit moment last van hebben. Hij wil die groep een hart onder de riem steken. “Praat met elkaar, zeker met leeftijdsgenoten. Er zijn heel veel mensen die het moeilijk hebben en die het net zo moeilijk hebben als jij zelf. Praat hier over en hou je sterk.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier