Pieter Omtzigt spreekt het publiek toe tijdens zijn lezing in de Koppelkerk. Foto: PR Koppelkerk
Pieter Omtzigt spreekt het publiek toe tijdens zijn lezing in de Koppelkerk. Foto: PR Koppelkerk

Pieter Omtzigt: ‘Laat democratie niet alleen over aan politici’

Politiek

BREDEVOORT – Waar de focus in Den Haag op Oekraïne en de rel rond Gündogan en Volt lag, waren in de Achterhoek alle ogen op de gemeenteraadsverkiezingen gericht. Net als in de rest van het land wonnen de lokale partijen en raakt het politieke landschap ook hier meer versplinterd. Aan het eind van deze tumultueuze week wees Pieter Omtzigt tijdens een lezing in de Bredevoortse Koppelkerk op het belang van bouwen aan stevige fundamenten onder de samenleving en democratie. Stop met roeptoeteren over relletjes en ga samen de discussie aan over bestaansrecht voor iedereen, is de kern van zijn boodschap. Een uitverkochte Koppelkerk en enkele honderden kijkers via de livestream hoorden zijn verhaal aandachtig aan en gingen met hem in gesprek.

Door Gerwin Nijkamp

Vlak voordat hij zich op het podium begaf, vroegen we Omtzigt hoe hij tegen de verkiezingsuitslagen aankeek. “Dat er veel op lokale partijen is gestemd, zie ik op zich als positief. Dat betekent waarschijnlijk dat de kiezer zich heeft laten leiden door lokale thema’s. Ik vind het erg frustrerend als gemeenteraadsverkiezingen worden geduid als een peiling voor landelijke partijen. Wat ik minder positief vind, is de relatief lage opkomst.”

Invloed in Den Haag
Het hoeft volgens hem niet zo te zijn dat met het verlies van de landelijke partijen, de invloed van de regio in Den Haag afneemt. “Lokale partijen en politici moeten ook zorgen dat hun netwerk op orde is. Zoek contact met politici die op een lijn met jou zitten.” Erg belangrijk, want het door Omtzigt gewenste kiesstelsel waarbij iedere regio naar rato volksvertegenwoordigers afvaardigt, zal nog wel even op zich laten wachten.

De versplintering die ook in de Achterhoekse gemeenteraden optreedt, noemt de Twentse politicus zorgelijk. Het ontbreekt kleinere partijen vaak aan capaciteit en middelen om alle thema’s goed te volgen. Daarom is het belangrijk dat deze partijen onderling goed samenwerken, meent Omtzigt, die vorig jaar zelf uit het CDA stapte en verder ging als onafhankelijk kamerlid. Voor raadsleden heeft hij de tip om aan het begin van de periode een lijst met vier of vijf belangrijke zaken op te stellen. “Houd die goed bij en zorg dat je daar resultaat boekt.” Laat je niet leiden door de waan van de dag, want, zo drukt Omtzigt hen op het hart: “Politici hebben belangrijker taken dan een slechts commentaar geven.”

Bestaanszekerheid
Dat Omtzigt zelf iemand is die zich vastbijt in dossiers, moge duidelijk zijn. Met name zijn rol bij het blootleggen van het Toeslagenschandaal staat in het collectief geheugen gegrift. Op deze avond in de Koppelkerk ging het vooral over de inhoud van zijn boek Een nieuw sociaal contract. Natuurlijk kwam aan bod wat met dit schandaal pijnlijk duidelijk werd: het niet functioneren van macht en tegenmacht. In zijn boek heeft hij ruim aandacht voor mogelijke oplossingen, zoals de oprichting van een Grondwettelijk Hof waarmee burgers wetten kunnen laten toetsen aan de Grondwet.

Maar volgens de Twentse politicus moet ook de inhoudelijk discussie in Den Haag veranderen: deze zou veel meer moeten gaan over bestaanszekerheid en veel minder over koopkrachtplaatjes en ‘de markt zijn werk laten doen’. Hij noemt de woningmarkt als voorbeeld van dit falende beleid. “Zelfs als je een modaal inkomen hebt, is het bijna onmogelijk om een woning te vinden. We kunnen stellen dat deze basisvoorziening voor jongeren niet meer op peil is.”

Met de oorlog in Oekraïne is verder duidelijk geworden dat voedsel- en energiezekerheid niet vanzelfsprekend zijn. Thema’s waar de overheid planmatig mee aan de slag moet, vindt Omtzigt. En waarbij ook duidelijke keuzes gemaakt moeten worden over wat we zelf regelen en waarbij we in Europees verband zaken doen.

Pieter Omtzigt sloot af met de oproep aan zijn publiek om vooral niet van een afstand toe te kijken hoe de zaken in Den Haag of Brussel worden geregeld. “Blijf niet met de armen over elkaar zitten. Ga met elkaar in discussie en verenig je om zaken voor elkaar te krijgen. Democratie moet je niet alleen overlaten aan politici!”

Steunfonds
De plannen van Pieter Omtzigt zijn ambitieus, een enorme uitdaging om ze als individueel kamerlid uitgevoerd te krijgen. “Een aantal punten is opgenomen in het regeerakkoord, ik heb immers meegeschreven aan het partijprogramma van het CDA.” Sinds hij de partij verliet, opereert hij als onafhankelijk kamerlid. De vraag of hij een nieuwe partij op gaat richten, beantwoordt hij nog niet volmondig met een ‘ja’. “Ik heb een steunfonds opgericht waarmee mensen mijn werk kunnen steunen door te doneren. Ook heb ik een aantal stagiaires aangenomen die me helpen”, vertelt hij. De stap naar de oprichting van een eigen partij neemt hij nog niet, ook uit zelfbescherming. Omtzigt is nog herstellende van een burn-out. De lezing in de Koppelkerk was pas de tweede dit jaar. De opbrengst van de verkoop van zijn boek deze avond ging overigens niet naar het steunfonds, maar naar de Voedselbank.

Bekijk hieronder de complete lezing van Pieter Omtzigt


Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier