Henk Bulten met de jaarstukken. Foto: Bert Vinkenborg
Henk Bulten met de jaarstukken. Foto: Bert Vinkenborg Bert Vinkenborg.

Jaarstukken 2021 laten positief resultaat zien

Politiek

DOETINCHEM – Wethouder van financiën Henk Bulten is al acht jaar verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de gemeente. Op dit moment is hij demissionair omdat het nieuwe college nog tot stand moet komen in afwachting van het resultaat van de formatie. Toen hij in 2014 het roer overnam stonden de zaken er uitgesproken beroerd voor. Een grote schuld en overgewaardeerd vastgoed maakten dat er drastisch moest worden ingegrepen. Dat deed hij en ondanks de coronacrisis laten de gemeentelijke financiën nu een gezond beeld zien.

Door Bert Vinkenborg

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar. Ondanks, maar deels ook dankzij corona kon er veel bereikt worden. Om de crisis tot staan te brengen werden middelen door het Rijk ter beschikking gesteld en ook uit de eigen reserve werd geld vrijgemaakt. Net als in andere organisaties leerde men in en buiten het stadhuis op een andere manier werken en dat bleek, ondanks vrees vooraf, goed uit te pakken. De effectiviteit leed er niet onder en een deel van deze manier van werken zal ook na corona naar verwachting blijven.
De jaarrekening 2021 van de gemeente sluit met een voordelig resultaat van 13,7 miljoen euro. Daarvan gaat 3,1 miljoen euro door naar 2022 en 0,4 miljoen euro in de reserve voor corona. Ook als het dan misschien geen corona meer heet, bestaat de vrees dat voor het eind van het jaar een ander virus de kop kan opsteken en daar wil men voor gewapend zijn; in ieder geval financieel. Het resterende bedrag van 10,2 miljoen euro gaat in de algemene reserve.
Er bestaan nog veel onzekerheden over de toekomst door de extra taken die door het Rijk naar de gemeenten worden doorgeschoven zonder dat daar voldoende geld bij zit om die taken naar behoren uit te voeren.
Als Doetinchem een gezonde gemeente wil blijven, dan is groei onontbeerlijk. Woningbouw is daarom een belangrijk speerpunt in het beleid. Op verschillende locaties in de gemeente werd en wordt nog steeds gebouwd. Iseldoks, Keppeloord en Wijnbergen in Doetinchem, Fokkenkamp en Heideslag in Wehl en de Augustinuslocatie in Gaanderen. De transformatie van bestaande winkel- en kantoorpanden speelt daarin een belangrijke rol. De Veentjes is daar een voorbeeld van. Om de ambitie om te groeien naar 70.000 inwoners in 2036 waar te maken zal nog veel gebouwd moeten worden.
Het A18 Bedrijventerrein was jarenlang een financieel blok aan het been van de gemeente. Inmiddels zijn alle bouwkavels verkocht. Veel nieuwe bedrijven komen van buiten de gemeente. Het invullen van vacatures door nieuw personeel zorgt nog vaak voor hoofdbrekens. Dat geldt zowel voor de bedrijven als de gemeente zelf. Te vaak vertrekken afgestudeerden uit de regio. Om hen te behouden zijn woningen nodig, vooral voor starters. Een goede bereikbaarheid van de gemeente en de regio staat ook hoog op de prioriteitenlijst.
Behalve goed nieuws heeft de wethouder ook een waarschuwing. De stijging van lonen en prijzen, de enorme stijging van energieprijzen en de inflatie hangen als een donkere wolk boven de begroting voor 2022. Nu al is bekend dat de begroting door die negatieve factoren eind 2022 niet zal kloppen. Daarom wordt bij het Rijk gehamerd op het koppelen van financiële ondersteuning aan de taken die aan de gemeenten worden overgedragen. Tot nu toe is daar geen concreet antwoord op. Naast een voordelig resultaat scoort Doetinchem niet slecht als het gaat om de financiële lasten voor de inwoners. De gemeente ligt daarmee (net) onder het landelijke gemiddelde.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier