Mark Boumans. Archieffoto: Roel Kleinpenning

Mark Boumans. Archieffoto: Roel Kleinpenning

Raad steunt proef cameratoezicht

Politiek

Doetinchem – Na een lang debat steunt de raad op donderdag 28 september burgemeester Boumans bij zijn besluitvorming om voor een proeftermijn van twee jaar cameratoezicht in de binnenstad in te voeren. Die steun ging niet zonder wensen en bedenkingen vanuit de verschillende raadsfracties.

Door Bert Vinkenborg

Het installeren van camera’s in de binnenstad is een thema waar al lang over gesproken wordt en waar de meningen over uiteen lopen. Het onderwerp is deel van de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid van de burgemeester en de raad gaat er in principe niet over. Wel heeft de raad een stem in het kapittel als over het over de benodigde financiering gaat De 200 duizend euro die voor dit project is voorzien drukt zwaar op de begroting 2024 die toch al krap in zijn jasje zit. In de begrotingsvergadering van 2 november kan dit onderwerp daarom opnieuw aan de orde komen. 

Vooraf lag er al een amendement op tafel van de SP waarin de burgemeester gevraagd wordt pas een besluit nemen nadat de Begroting 2024 is vastgesteld. Verder wil de SP in de proefperiode mobiel in plaats van vast cameratoezicht. Jeroen Berends(CDA) voert aan dat de horeca, de politie en de middenstand voor cameratoezicht zijn. Zestig procent van de Nederlandse gemeenten heeft al cameratoezicht en slechts twee daarvan hebben minder goede ervaringen gemeld. Het geld ervoor was vorig jaar al vrijgemaakt maar niet gebruikt en is daarom weer teruggevloeid in de algemene reserve. Berends: “We willen een veilig en gastvrij Doetinchem en daar is cameratoezicht een mooie aanvulling voor.” De SP meent dat er weinig incidenten zijn geweest. Berends: “Je zal het slachtoffer maar zijn”. Over de term ‘eenvoudige mishandeling’ reageert Ans Putman (PvLM) prompt: “Eenvoudig? Mishandeling is nooit eenvoudig”. 

Maarten op de Weegh (PvdA): “Wij geven onze visie, maar de burgemeester beslist. De raad gaat over de financiën.” Hij pleit ervoor te kiezen voor goedkoper mobiel cameratoezicht. Een potje van 50 duizend euro zou volgens hem voldoende moeten zijn.
Marius Wijers (VVD): “Niet meer praten maar doen! Er is een heel breed maatschappelijk draagvlak want 60 % van de Nederlandse gemeenten heeft het al.”

In zijn antwoord noemt burgemeester Boumans het plaatsen van camera’s geen gemakkelijk besluit. Cameratoezicht kun je pas inzetten na alle andere instrumenten. Hij is overtuigd van de meerwaarde van dit instrument. Hij vraagt of de raad bereid is de argumenten over privacy los te laten als blijkt dat het middel effectief is. Het middel werkt enorm bij opsporing die door cameratoezicht veel effectiever wordt. Over het ‘waterbedeffect’ ofwel de verplaatsing van de overlast door de camera’s. “Op basis van de kennis van nu verwacht ik geen verplaatsing.”

Aan het eind van de debatten wordt het SP-amendement met grote meerderheid verworpen. Een ruime meerderheid van de raad steunt de burgemeester in zijn besluitvorming.
Boumans: “Welk besluit ik ook neem, ik wil graag weten hoe breed het draagvlak is. Wij blijven ook andere middelen inzetten en wij zijn ook bezorgd over privacy.”

Het besluit zal in de komende periode worden genomen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier