De fusie tussen twee fietsclubs is bekrachtigd. Raymond Nas (l) en Hans Epping). Foto: PR

De fusie tussen twee fietsclubs is bekrachtigd. Raymond Nas (l) en Hans Epping). Foto: PR

Nieuwe wielerclub in Doetinchem

Sport

DOETINCHEM - Wielertoerclub RTC de Pedaleur en mountainbikeclub ATB de Pedaleur gaan verder als Doetinchem Cycling Club (DCC). De twee Doetinchemse fietsclubs bundelen hun krachten, waardoor er meer draagkracht en groei ontstaat voor een toekomstbestendige vereniging.

Het fusievoorstel is in januari 2023 een feit geworden. Met deze samenvoeging gaat DCC rond de 210 leden tellen. Naast wielrennen en mountainbiken wordt ook gravelen als nieuw fietsonderdeel toegevoegd aan de nieuwe vereniging. Met deze fusie ontstaat er één grote recreatieve fietsclub in de gemeente Doetinchem. “Met de Doetinchem Cycling Club hebben we drie mooie varianten te bieden in de fietssport”, vertelt interim voorzitter Hans Epping met trots.

Volwaardige fietsclub
De besturen zijn in 2022 samen opgetrokken en door het instellen van een fusiewerkgroep, gesponsord door de Rabobank met als procesbegeleider Danny Meuken, konden er snel grote stappen worden gezet. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 19 januari jl. heeft de fusiecommissie verslag uitgebracht en hebben de beide besturen het fusievoorstel gepresenteerd en toegelicht. De ALV heeft ingestemd met het fusievoorstel , waarmee het fusiebesluit ter inzage kan worden gelegd. Vervolgens zal de notaris na één maand de fusieakte passeren. Op 4 maart wordt alles notarieel vastgelegd.

Elk fietsonderdeel krijgt zijn eigen coördinator. Met de gelden, ontvangen uit de stimuleringsprijs van de gemeente Doetinchem, is een nieuwe website ontwikkeld (www.doetinchemcyclingclub.nl) Zes sponsoren zijn verbonden aan DCC.

Duurzaam tenue
Naast het nieuwe logo is, in samenwerking met de kledingcommissie, een duurzaam tenue ontworpen door voormalig profwielrenner Tom Leezer. De kleding is gemaakt van recyclebare petflessen. Epping: “Dit product past goed bij ons streven om bewust om te gaan met gedrag, duurzaamheid en milieu. ‘Riding for the planet’ staat daarom dan ook op prominent op de kraag van ons nieuwe shirt om deze visie uit te dragen.”

Ambities
“Het streven is om een volwaardige mobiliteitsclub te zijn waarbij inclusief fietsplezier vanzelfsprekend is. Dat houdt in dat we bewust omgaan met gedrag, duurzaamheid en milieu”, aldus Epping.

Voor informatie kan men contact opnemen via info@doetinchemcyclingclub.nl of kjken op de website:

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier