"We willen scholen, docenten, ouders inspireren, zodat iedereen haar steentje bijdraagt aan een gezonde leefstijl, waarin bewegen en gezonde voeding centraal staan."
"We willen scholen, docenten, ouders inspireren, zodat iedereen haar steentje bijdraagt aan een gezonde leefstijl, waarin bewegen en gezonde voeding centraal staan." (Foto: PR)

Inspirerend Sportcafé 'Het onderwijs in beweging'

  Sport

Doetinchem - Op woensdagmiddag 26 september vond het Sportcafé 'Het onderwijs in beweging' plaats, waar in een 'De wereld draait door'- setting gesproken is over de kansen en het belang van sport, bewegen en gezondheid binnen het onderwijs.

Ruim 50 vak- en groepsleerkrachten en betrokkenen uit het onderwijs hebben gereageerd op de uitnodiging van Sportservice Doetinchem om deel te nemen aan het Sportcafé 'Het onderwijs in beweging'. Onder leiding van NOS-presentator Maarten Tip is er met experts uit het werkveld gesproken over vier thema's gericht op bewegen in het onderwijs. 
De onderwerpen waren gericht op bewegen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO –onderwijs, maar daarnaast was er ook aandacht voor de uitdagende beweeg- en leeromgeving en de beweegmakelaarsfunctie die het onderwijs kan vervullen. 
Dat bewegen binnen het onderwijs aandacht verdient, blijkt uit de diverse nieuwsberichten die de afgelopen periode in de media zijn verspreid. Toch blijkt extra bewegen in de klas voor veel groepsdocenten een hoge drempel, terwijl het niet altijd moeilijk hoeft te zijn. In de ochtend hebben 12 scholen binnen Doetinchem deelgenomen aan de 10@10 challenge, waarbij er tien minuten op de plek bewogen werd in de klas. Hier is geen extra accommodatie of groepsleerkracht voor nodig. Wat hiervoor nodig is, is een bevlogen groepsleerkracht die de kracht van bewegen ziet. Dit werd bevestigd door een aantal aanwezigen die al wel actief inzetten op bewegen in klas, ook tijdens rekenen- en taallessen. 
De aanwezigheid van wethouder Steijntjes en wethouder Huizinga geeft aan dat het een onderwerp is dat leeft binnen het huidige college. Beide wethouders hebben actief deelgenomen aan een tafelgesprek. Dat het een actueel onderwerp betreft, blijkt ook uit de financiële regeling die de gemeente beschikbaar heeft gesteld aan het onderwijs voor het inzetten van een vakleerkracht. De slechte motoriek van leerlingen en het belang van bewegen was aanleiding voor Lucy Hermsen, voorzitter college van bestuur van PRO8, om het gesprek aan te gaan met Sportservice Doetinchem en de gemeente Doetinchem om gezamenlijk een impuls te geven aan het bewegingsonderwijs. Door het initiatief van PRO8 is het nu voor alle basisscholen mogelijk een impuls te geven aan goed bewegingsonderwijs. Tevens heeft deze regeling het effect dat basisscholen de enorme meerwaarde van de vakleerkracht ervaren, waardoor er keuzes worden gemaakt om de gelden voor de verlaging van de werkdruk in te zetten voor het aanstellen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
De aanwezigen hebben positief gereageerd op het Sportcafé. 'Dat het onderwijs met elkaar hierover in gesprek gaat is al een quick win', was een van de gehoorde uitspraken. Goede voorbeelden zijn met elkaar gedeeld en er is gesproken over het plezier dat het bewegend leren met zich mee brengt. 'Wat je moet doen is niks aan, wat je mag doen is juist leuk', sprak een van de aanwezigen aan tafel. 
Naast het delen van voorbeelden en verhalen is er ook een behoefte naar voren gekomen, zoals voorbeelden om met bewegend leren aan de slag te gaan en de wijze waarop een positieve beweegomgeving gecreëerd kan worden. Sportservice Doetinchem zal het onderwijs hierbij ondersteunen en een passend vervolg geven aan dit sportcafé. 

Meer berichten