August van Onna met de oorkonde Erelid van v.v. VIOD
August van Onna met de oorkonde Erelid van v.v. VIOD (Foto: John van der Kamp)

August van Onna erelid v.v. VIOD

  Sport

DOETINCHEM - Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond is August van Onna benoemd tot erelid van vv VIOD. De leden en het bestuur van VIOD hadden op de Algemene Ledenvergadering van 28 september 2018 unaniem ingestemd om Van Onna te benoemen tot erelid.

Van Onna is al meer dan 60 jaar lid van v.v. VIOD en als blijk van waardering voor de vele diensten die hij in al die jaren belangeloos heeft verricht, is afgelopen zaterdag de officiële benoeming tot stand gekomen. Uit handen van voorzitter Jos Tiemessen ontving August van Onna diverse versiersels die bij deze huldiging horen en nam de microfoon over om de aanwezigen toe te spreken. “Meestal wordt iemand gehuldigd als Erelid, als de persoon stopt bij een vereniging. Ik zal voor VIOD beschikbaar blijven en waar nodig is hand en spandiensten verrichten”, aldus de 80-jarige August van Onna, die voor deze huldiging een speciaal colbert had aangetrokken, waarop een Koninklijke speld en een KNVB speld pronken. Hij haalde een lijstje van twaalf punten uit zijn binnenzak, die bij VIOD onder de aandacht gebracht moeten worden. “De jaarvergaderingen worden nu nog mondjesmaat bezocht. Vroeger was dat natuurlijk heel anders. Ik hoop dat de leden en vrijwilligers het belang inzien en weer met grote getale de Algemene Jaarvergadering gaan bezoeken.”

Van Onna beschikt over een waanzinnige lange lijst waarmee hij de club in al die jaren heeft gediend. Op De Hoop was hij de grote animator van het inzamelen van het oud-papier, hij was trainer en elftalleider van het vlaggenschip van VIOD en is bekend als de 'Archivaris van VIOD'. “De club zal op zoek moeten gaan naar iemand, die mijn taak als archivaris over gaat nemen en alle attributen, foto’s, krantenberichten en wedstrijdverslagen in beheer gaat nemen. Een verantwoordelijke taak, want er mag niets verloren gaan”, is zijn reactie hierop. Er zijn na de verhuizing naar sportpark Dichteren enkele historische vlaggen verdwenen, tot ergernis van de archivaris. “We hadden een unieke Fair Play vlag.”

Na zijn toespraak gingen de handen door de vele aanwezigen nogmaals op elkaar voor het behalen van deze fantastische mijlpaal. VIOD is apetrots op August van Onna en hoopt hem nog vele jaren op sportpark Dichteren te mogen begroeten.

Meer berichten