Bennie Straub aan het werk in de tuin en de bus. Foto: Roel Kleinpenning
Bennie Straub aan het werk in de tuin en de bus. Foto: Roel Kleinpenning Roel Kleinpenning

‘Ik wil overlast bedrijfsbusjes oplossen voor heel Doetinchem’

Wonen

Doetinchem – Het parkeren van bedrijfsbusjes is een doorn in het oog van heel veel mensen. Bennie Straub uit Doetinchem ergert zich mateloos aan de grote bedrijfsbus die regelmatig bij hem voor de deur staat. Hij voelt zich machteloos omdat zowel de gemeente als de politie hem niet kan of wil helpen. “De strijd die ik voer met de gemeente, doe ik voor alle burgers in Doetinchem.”

Door Hans Hissink

Iedereen kent wel plekken waar geparkeerde bedrijfsbusjes onderdeel uit maken van het straatbeeld. Vaak zorgen ze niet eens voor overlast, maar soms ook wel. Dat zijn de momenten dat bewoners zich gaan ergeren aan bijvoorbeeld het zicht dat belemmerd wordt of de grote ruimte die een bestelbus inneemt op een parkeerplaats.

Lang geen last
Bennie Straub woont al 27 jaar aan het Robert Schumanplein en heeft heel lang geen last gehad van geparkeerde bedrijfsbusjes voor zijn huis. “Ik heb bewust dit huis gekocht vanwege het vrije uitzicht vanuit de woonkamer. Zeven jaar geleden begon ik echter last te krijgen van bedrijfsbusjes die voor mijn huis op de parkeerplaats werden neergezet. Toen praten met de eigenaar van één van die busjes niet tot een oplossing leidde, heb ik een advocaat ingeschakeld om mijn gelijk te krijgen. En ik heb gelijk gekregen. Dat heeft mij wel 1.400 euro gekost, maar de eigenaar van die bewuste bedrijfsbus mocht ‘m niet meer voor mijn huis neerzetten.”

Sinds enige tijd wordt het uitzicht van Straub regelmatig belemmerd door een grote bedrijfsbus van een andere buurman. In een nota die door de gemeente is opgemaakt, staat het volgende: het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan zes meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter te parkeren op een openbare plaats binnen de bebouwde kom. In uitzonderlijke gevallen kan daar van afgeweken worden, echter moet daar wel een ontheffing voor worden afgegeven. De afmetingen van de betreffende bus zijn dusdanig, dat volgens de gemeentelijke regels de buurman een ontheffing moet aanvragen om de bus op die plek neer te mogen zetten.

Cirkel
“Ik heb de BUHA gebeld. Die zeggen dat ik moet bellen wanneer de bus er staat. Die wordt hier na 17.00 uur neergezet, maar de BUHA is bereikbaar tot 17.00 uur. Als ik dan de politie bel, wordt gevraagd of de bus op mijn eigen inrit staat of op een parkeerplaats voor invaliden. Dat is niet geval, dus kan de politie ook niets voor mij doen. Die verwijzen vervolgens weer naar de BUHA. Je komt in een cirkel terecht waar je niet meer uitkomt. Ik kan er een foto of een filmpje van maken, maar die zijn dan weer niet geldig als bewijs. Er zijn op een zaterdagmorgen een keer twee dames van Handhaving langs geweest die mij beloofden er iets mee te gaan doen. Zelfs buurtbemiddeling heeft er zich mee bemoeid, maar het wordt niet opgelost.”

In het APV (Algemene Plaatselijke Verordening) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Maar ook het GNMI (Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit en Infrastructuur) beschrijft één en ander. Er zijn wijken waar met borden wordt aangegeven dat bedrijfsbusjes niet op de openbare parkeerplaatsen mogen parkeren, maar wel op aangewezen parkeerplaatsen. De wijken Bloemenbuurt en De Huet kennen een dergelijke regeling. Maar die gelden dus niet voor de wijk Dichteren, waar Straub woont.

Inmiddels heeft Straub een gesprek gehad met drie vertegenwoordigers van de gemeente. “Zij geven mij gelijk wanneer ik argumenten op tafel leg waarom ik die bus niet voor mijn huis wil hebben, maar geven ook aan dat zij niet weten hoe dat gehandhaafd moet worden. Het is dus niet op te lossen. Ik kan wel weer naar een advocaat gaan en het op een uitzichtbelemmerende situatie gooien, maar dan ben ik wel weer een heleboel geld kwijt. Dat moet toch op een andere manier door de gemeente op te lossen zijn?”

Reactie gemeente
Navraag bij de gemeente leert dat er wel degelijk iets gedaan wordt met de klacht van Bennie Straub. Een vertegenwoordiger van de gemeente heeft daarop gereageerd. “Het klopt dat meneer Straub een verzoek tot handhaving heeft ingediend. Zijn verzoek is afgewezen omdat burgemeester en wethouders zich niet bevoegd achten tot handhaving in dit geval. Hierop heeft meneer Straub een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift, dat formeel geen klacht is, is niet in behandeling in de gemeenteraad. Tijdens de hoorzitting van het bezwaarschrift is het voorstel gedaan aan meneer Straub om voor het weekend, wanneer Buha bereikbaar is, een melding te maken van de bus. Dan kunnen handhavers in het weekend langsgaan voor controle. Het probleem is dat de bus er niet ieder weekend staat. We vinden het vervelend dat meneer Straub hinder ervaart van de bus. Wanneer handhaving toch mogelijk en noodzakelijk blijkt te zijn, kunnen wij hierin optreden. Mocht dit niet zo zijn, dan raden wij meneer Straub aan om in overleg met de eigenaar van de bus alsnog tot een oplossing te komen. Binnenkort volgt de beslissing van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift van meneer Straub.” Bennie Straub vindt het een vreemd voorstel van de gemeente. “Ik ben geen helderziende en kan dus voor het weekeinde niet weten of de bus er staat. Als ik dan bel en de bus staat er niet wanneer er handhavers komen kijken, kom ik weer ongeloofwaardig over bij de gemeente.”

Ergernis
Bennie Straub geeft heel eerlijk aan dat hij niet met de eigenaar van de betreffende bus heeft gepraat over de situatie. “De hele situatie levert steeds meer ergernis op. Ik heb geen vertrouwen in een goede afloop. Mede vanwege het feit dat er geen medewerking is van de gemeente, BUHA en de politie. Ik heb bewust struiken en coniferen geplant om niet tegen die bus aan te hoeven kijken.”

Oplossing
Op de parkeerplaats net voor supermarkt Plus in Dichteren, staan altijd al veel busjes geparkeerd. Volgens Straub zijn er ook nog wel andere oplossingen voorhanden. “In de buurt van de Groene Wig in Dichteren, tussen de weg en het looppad, kan er een parkeerplaats gemaakt worden waar zo’n 20 busjes kunnen staan.”

Straub had niet gedacht dat hij in Doetinchem voor deze, volgens hem, onoplosbare situatie zou komen te staan. “Voor Doetinchemse begrippen kan dit toch niet? Ik heb een hekel aan problemen maken, los die liever gezamenlijk op. Ik vecht deze kwestie ook niet alleen aan voor mijzelf, maar voor iedereen in Doetinchem. Ik wil het oplossen voor alle burgers in de gemeente Doetinchem.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier