De villa. Foto: Bert Vinkenborg
De villa. Foto: Bert Vinkenborg Bert Vinkenborg.

Oproep bewoners: red het monument

Wonen

DOETINCHEM – De bewoners van het appartementencomplex dr. Huber Noodtstraat 18 die uitkijken op de achterzijde van de villa aan de Plantsoenstraat 73 zijn vastbesloten het er niet bij te laten zitten. Pas in januari 2022 werden zij in kennis gesteld van de bouwplannen van de projectontwikkelaar met het monumentale pand dat dateert uit 1886 en gebouwd werd onder architectuur van de bekende Doetinchemse architect H.J.L.Ovink. De gemeente was al in gesprek met de projectontwikkelaar sinds 2019. Woordvoerder Paul Jansen van de bewonersgroep “Van transparantie was geen sprake. Wij wisten echt van niets.”

Door Bert Vinkenborg

Jansen werd in december 2021 voor het eerst geconfronteerd met de plannen voor de verbouw van de villa aan de Plantsoenstraat 73, een belangrijk gemeentelijk monument, en ook met de nieuwbouwplannen op hetzelfde perceel.
Hij mobiliseerde daarop zijn medebewoners om samen in verzet te komen. De projectontwikkelaar en de gemeente waren, zonder publiciteit, al ruim twee jaar met elkaar in dit project aan het werk.
Voor Jansen was dat reden om door middel van een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek alle stukken over dit project op te vragen. De oogst bestond uit 670 kantjes drukwerk.
Jansen: “In maart 2021 is al een principebesluit door het College van burgemeester en wethouders genomen en werden achter onze rug om keiharde beloften gedaan aan de ontwikkelaar. Men gaat om alle bestemmingsplannen heen. Wij, de bewoners, bestaan gewoon niet voor ze.”

Partijen
Op dit moment zijn de drie belangrijkste partijen in het proces: de projectontwikkelaar die - overigens begrijpelijk - maximaal winst uit dit project wil behalen, de gemeente, die een procesbegeleider heeft aangesteld om alle facetten te bundelen en te stroomlijnen, en tenslotte de bewoners van de appartementen aan de andere kant van de Dr. Huber Noodtplaats die (nog) op de villa uitkijken.

Verschillende aspecten komen samen op deze locatie. Het bestemmingsplan, de leefomgeving en ten slotte de waarde van het gemeentelijk monument en de beperkingen die daardoor aan toekomstige renovatie en bestemming moeten worden gesteld.

Niet democratisch
In de tot nu toe gevoerde discussies en overleggen speelden de mensen nauwelijks een rol. Van de meningen en oordelen die ter tafel kwamen, is onduidelijk wie er wat mee doet.
Voor de aanwonenden van de Dr. Huber Noodtplaats is een van de belangrijkste bezwaren het teveel aan nieuwbouw dat is gepland. Hun leefomgeving wordt daardoor ernstig aangetast, stellen ze. Hun blikveld verdwijnt grotendeels. “Hieraan wordt volstrekt voorbij gegaan. In het proces zijn de direct belanghebbenden, dat zijn met name de omwonenden, in een veel te laat stadium betrokken.”
Niet democratisch, volgens Paul Jansen, en niet transparant. Volgens de omwonenden moet de ontwikkeling van de villa Plantsoenstraat 73 pas worden gerealiseerd als die is ingepast in de totale herinrichting van de Dr. Hubernoodtplaats in samenspraak met de aanwonenden.

De mening van de aanwonenden kan als volgt worden samengevat. De rij villa’s langs de Plantsoenstraat, waarvan verschillende met een monumentaal karakter, zou in oude glorie moeten worden hersteld. Dit stukje Doetinchem in het groen zo dicht tegen de binnenstad verdient een beter lot dan het verbouw- en nieuwbouwplan van nr. 73 dat nu op tafel ligt.
De aanwonenden zijn bereid daarover mee te denken om tot architectonisch verantwoorde en creatieve oplossingen te komen. Een integrale aanpak van de monumentale panden aan de Plantsoenstraat zou een geweldig aanwinst voor Doetinchem betekenen en samen met het plantsoen een prachtig monument voor de volgende generaties na laten.

Om zeep
Woordvoerder Jansen: “De architectuur van een prachtig 19e eeuws pand wordt om zeep geholpen. De romp van het pand is in de laatste eeuw nauwelijks veranderd. Het is ronduit onthutsend wat er hier gebeurt. De monumentencommissie van de gemeente heeft een standpunt, maar is hierin kennelijk gepasseerd. Ik roep iedereen op die hiermee te maken heeft: red het monument!”
De groep aanwonenden van de Dr.Huber Noodtplaats is bereid tot de hoogste gerechtelijke instantie te gaan om de plannen die er nu liggen van tafel te krijgen.

Reactie gemeente
Wethouder Ingrid Lambregts (CDA) gaf het volgende weerwoord. “Wanneer een initiatiefnemer zich bij ons meldt met een idee of plan, beoordelen wij dit eerst op grote lijnen. Daarover neemt het college een openbaar principebesluit. Daarna is het aan de initiatiefnemer om het plan verder uit te werken. Hierbij is het de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om de omgeving goed te informeren en te betrekken voordat die zich weer bij de gemeente meldt met een verder uitgewerkt plan. In het geval van de Plantsoenstraat 73 zit het plan nog in de fase van uitwerking door de initiatiefnemer. Er ligt dus nog geen definitief goedgekeurd plan. Omdat er meerdere ontwikkelingen in het gebied spelen, hebben we aan de initiatiefnemer voorgesteld om mee te gaan werken aan een visie voor het grotere gebied op en rondom de dr. Huber Noodtplaats. Zodat er een plan komt dat past in de bredere omgeving, waarbij we ook graag de buren vroegtijdig betrekken.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier