Vergadering M50 wethouders met minister Hugo de Jonge. Foto: Ingrid Lambregts
Vergadering M50 wethouders met minister Hugo de Jonge. Foto: Ingrid Lambregts

Sneller en goedkoper bouwen

Wonen

Doetinchem praat mee met middelgrote gemeenten over woning-bouwimpuls

DOETINCHEM - Op donderdag 26 januari vond een ontmoeting plaats tussen vertegenwoordigers van de gemeenten van het samenwerkingsverband M50 met minister Hugo de Jonge, minister voor volkshuisvesting waaraan ook Ingrid Lambregts namens Doetinchem samen met 25 andere wethouders deelnam.

Door Bert Vinkenborg

Ingrid Lambregts: ” M50 is eigenlijk een lobbyorganisatie waarbinnen middelgrote gemeenten met tussen de 30.000 en 80.000 inwoners samenwerken. De doelstelling is dat wij met één boodschap naar het rijk gaan. Er bestaat ook een G4 waarin de vier grootste gemeenten samenwerken en nog een P10 voor de tien grootste plattelandsgemeenten.”

Het doel van de bijeenkomst met de minister was hem ervan te overtuigen dat de middelgrote gemeenten aanspraak kunnen maken op een passende financiële bijdrage uit de zogenaamde Woningbouwimpuls om hun tekorten op nieuwbouwprojecten af te dekken. Tot nog toe vloeiden die bijdragen vooral naar de grote gemeenten én er bleef zelfs geld over in de pot. Lambregts: “Dat komt onder andere doordat de ambtelijke organisatie van de grote gemeenten beter is opgetuigd om aan de strenge eisen van de minister te voldoen. Zij hebben de mankracht en de middelen en ons ontbreekt het aan tijd en capaciteit hiervoor. Wij moeten daarvoor vaak externen inhuren en dat kost nu eenmaal geld.”
De ambitie van de minister is ruim 900.000 woningen erbij tot en met het jaar 2030 en hij legt daarvoor de bal bij de provincies. Alle twaalf provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. Die afspraken tellen op tot ruim 900.000 nieuwe woningen voor de periode tot en met 2030. Twee op de drie nieuwe huizen vallen in de categorie betaalbaar. Met de provinciale woningbouwafspraken omarmen de provincies de bouw-ambities van het kabinet, die ook zijn vastgelegd in het Programma Woningbouw.

Wat betekent dit voor Doetinchem? Lambregts: “Hugo wil heel snel 900.000 woningen bouwen en daar zijn wij heel blij mee. De ondergrens die werd gesteld om aanspraak te maken op subsidie was 500 woningen. Voor de meeste gemeenten van M50 is dat te veel, men wil nu naar 200 woningen. Om een idee te geven hoeveel woningen dat zijn; ons nieuwbouwproject De Kwekerij in Wijnbergen telt 150 woningen. “

Het lijkt nu of de gemeenten met de meeste plannen ook de snelsten kunnen zijn met de uitvoering ervan. Lambregts ziet dat anders: “Het papier is geduldig maar de praktijk is anders. Ons belang in Doetinchem is dat we snel betaalbare woningen willen bouwen. Ontwikkelaars willen ook graag snel bouwen maar dan wel in de duurdere sector waaraan ze kunnen verdienen. Onze taak is ervoor te zorgen dat er een goede mix van verschillende woningen komt, duurdere én woningen voor starters. Met de subsidie die we hopen binnen te halen kunnen we daarvoor zorgen. Als bouwgrond niet van de gemeente is moeten we samen met ontwikkelaars optrekken om onze doelstellingen te bereiken. In Wehl verkopen we kleine kavels aan starters om daarop kleine prefab woningen te kunnen bouwen. Dit hadden ook kavels voor vrijstaande woningen kunnen zijn en dus een betere opbrengst voor de gemeente.” 

“Papier is geduldig maar de praktijk is anders. Ons belang in Doetinchem is dat we snel betaalbare woningen willen bouwen.”

Wat verwacht de wethouder van de ontmoeting met de minister? “Ik zie in ons optreden als M50 gemeenten vooral de kracht van de herhaling. Als we maar vaak genoeg op hetzelfde aambeeld hameren moet het een keer lukken. De rijksoverheid wil wel veel maar kan het niet alleen. Als de regeling wordt toegepast is Doetinchem zeker van plan een aanvraag in te dienen.”
Oud-wethouder wijlen Jan Schäfer van Amsterdam zei al in de jaren zeventig “In gelul kan je niet wonen”. Ingrid Lambregts reageert gevat: “Dat kan je nog steeds niet”. Doetinchem gaat nog dit jaar een financieringsaanvraag indienen. Kansrijke sleutelprojecten zijn het Ei en de Stadsschil (350 woningen), transformatie van de Spoorzone (650), transformatie kantoren Koopmanslaan e.o. (250), wonen aan de Oude IJssel (250) en stads- en dorpsranden (250).”
De aanvraag voor subsidie die de gemeente gaat indienen moet gericht zijn op een compleet woningbouwproject en het grootste bedrag zal gaan naar de onrendabele toepassingen waar geld bijgelegd moet worden. De grond om op te bouwen in de gemeente is er. Doetinchem neemt binnen de M50 groep een bijzondere plaats in want de bevolking groeit en de bedrijvigheid neemt toe, maar de vergrijzing ook en dus zullen voor het vervullen van vacatures jonge mensen moeten worden aangelokt om hier te komen wonen of te blijven. Bijna de helft van de tot en met 2036 in de gemeente te bouwen nieuwe woningen zit al in de pijplijn. In april komt de nieuwe woonvisie in de raad. Als die wordt aangenomen is dat de basis voor de bouwplannen van de komende jaren.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier