Klinisch geriater Marie Vriens is gespreksleider bij het Alzheimer Trefpunt Doetinchem. Foto: Josée Gruwel
Klinisch geriater Marie Vriens is gespreksleider bij het Alzheimer Trefpunt Doetinchem. Foto: Josée Gruwel

Bij Alzheimer Cafés kan er weer ontmoet worden

do 16 sep 2021, 10:00 Zorg

De naam verandert in Alzheimer Trefpunt

Door Josée Gruwel

DOETINCHEM – Voordat corona uitbrak was er het Alzheimer Café. Nu de deuren hiervan weer opengaan is de naam in Doetinchem, Lichtenvoorde, Berkelland en Lochem veranderd in Alzheimer Trefpunt.

“Het concept is hetzelfde, maar de naam Trefpunt past beter, want mensen ontmoeten er elkaar”, vertelt klinisch geriater Marie Vriens, verbonden aan het Slingeland Ziekenhuis en gespreksleider bij het Alzheimer Trefpunt Doetinchem. “Sinds corona uitbrak bleven de deuren van de Alzheimer Cafés gesloten, maar nu kunnen we weer starten. Dat is - evenals het opstarten van de dagopvang en het opschalen van de thuiszorg – voor mensen met dementie en hun mantelzorgers heel fijn, want ze hebben het de afgelopen anderhalf jaar heel zwaar gehad.”

Programma
Het Alzheimer Trefpunt, in Doetinchem op elke tweede dinsdag van de maand, is gratis bij te wonen. Het is bedoeld voor mensen met dementie en hun partners, kinderen, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. De lotgenoten ontmoeten elkaar in Grand Café Groeskamp, Koopmanslaan 3.
“De structuur van het programma is steeds hetzelfde: vanaf 19.00 uur is de inloop met een kop koffie of thee, vanaf 19.30 uur interviewt de gespreksleider een gastspreker over een bepaald thema, van 20.00 tot 20.30 uur is er weer koffie en thee en kunnen deelnemers met elkaar ervaringen, tips en ideeën uitwisselen en van 20.30 tot 21.00 uur worden er vragen gesteld aan de gastspreker.” Vriens benadrukt dat naast het informatieve gedeelte vooral het elkaar ontmoeten belangrijk is.
De eerste bijeenkomst in Doetinchem is op dinsdag 12 oktober. Dan is het thema ‘Vormen van dementie en gedragsverandering’.
In verband met coronamaatregelen is er een maximum aan het bezoekersaantal. Door dit beperkte aantal is het verzoek om met niet meer dan twee personen per gezin te komen.

Wereld Alzheimerdag
Met het thema van de bijeenkomst in Doetinchem wordt aangesloten bij het thema ‘De vele gezichten van dementie’. Dat is het thema van de Wereld Alzheimerdag op 21 september. Op die dag wordt er sinds 1994, toen de koepelorganisatie Alzheimer’s Disease International tien jaar bestond, elk jaar wereldwijd stilgestaan bij de ziekte, waaraan in Nederland zo’n 280.000 mensen lijden.
“Om een indruk te krijgen van wat dementie - in welke vorm dan ook - teweeg kan brengen, worden er op 21 september bij Amphion Cultuurbedrijf in Doetinchem twee indrukwekkende films gedraaid: om 13.30 uur ‘Supernova’ en om 16.30 uur ‘The Father’.”

Gevolgen corona
Vriens vindt het een opluchting dat vooral voor mensen met dementie en hun mantelzorgers er qua sociale contacten weer meer mogelijk is en lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten.
Op de website van Alzheimer Nederland wordt vermeld dat sociaal isolement ten gevolge van corona een grotere bedreiging is dan corona zelf. Vriens: “Op onze spreekuren de laatste anderhalf jaar zagen we bij de kwetsbare ouderen heel veel eenzaamheid en verslechtering van de conditie, zowel cognitief, lichamelijk als emotioneel. De kwaliteit van leven verslechterde zienderogen.”
In de ‘Dementiemonitor Mantelzorg 2020 West-Achterhoek’ is te lezen dat 56 procent van de mantelzorgers in de regio West-Achterhoek dag en nacht of dagelijks voor mensen met dementie zorgen. De helft van hen staat er alleen voor. Ook de helft voelt zich tamelijk belast, zeer zwaar belast of overbelast. 57 procent voelt zich sinds corona meer belast. Landelijk ligt dat percentage op 61 procent. Het enige, enigszins positieve in de uitslagen van deze monitor is dat een vijfde deel van de mantelzorgers in 2020 meer hulp kreeg van de buren.
Vriens hoopt dat ook de Trefpunten er weer in slagen om tot steun te zijn.
Op 9 november is het thema in Doetinchem ‘Financiën en belangenbehartiger’ en op 14 december ‘Muziek en dementie’.
Bij de avonden kan men zo binnenlopen of zich opgeven via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier