Doorkomst van Roparun. Foto: PR
Doorkomst van Roparun. Foto: PR BarendrechtNU.nl

Inloophuis Oude IJssel & Hospice Sravana verwelkomen Roparunners

Zorg

DOETINCHEM - Na een onderbreking van twee jaar vind er weer een volwaardige Roparun plaats.

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer naar Rotterdam, waarmee geld opgehaald wordt voor mensen met kanker. Dit jaar vertrekken de teams op zaterdag 4 juni vanaf evenementenlocatie Vliegveld Twenthe. In totaal gaan bijna 300 teams van start. Het zijn niet alleen lopers, maar ook fietsers, verzorgers en chauffeurs. Een Roparun-team bestaat uit gemiddeld 25 mensen, met maximaal acht lopers die ieder ongeveer 70 kilometer lopen.
De opbrengsten van de Roparun komen ten goede aan de palliatieve zorg aan mensen met kanker.
Het Inloophuis Oude IJssel èn Hospice Sravana zijn één van de Doetinchemse doelen die in het verleden op (financiële) steun konden rekenen van de Roparun.
De Roparun komt op zaterdagavond 4 juni door Doetinchem. Tussen 19.00 uur en 03.00 uur passeren 157 Roparunteams lopend en fietsend o.a. ARGO en het Inloophuis Oude IJssel. Bij het inloophuis zal drummer Jessie de deelnemers trakteren op muziek, terwijl de vrijwilligers van het Inloophuis en Hospice Sravana de deelnemers aanmoedigen met wat extra vitamines.
Meer op www.teamhollander.nl of www.roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/teams/118.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier