Huidige hoofdgebouw van Den Ooiman. Foto: PR
Huidige hoofdgebouw van Den Ooiman. Foto: PR PR

Den Ooiman gaat nieuw bouwen

Zorg

DOETINCHEM – Verpleeghuis Den Ooiman staat al 60 jaar aan de Keppelseweg en ziet er van buiten nog puik uit, maar is na intensief gebruik aan vervanging toe. De hedendaagse opvattingen over zorg maken het noodzakelijk te renoveren. Op de huidige plek zullen over enige tijd twee nieuwe gebouwen verrijzen die geheel beantwoorden aan de eisen van deze tijd. Het gaat niet om capaciteitsuitbreiding, maar om aanpassing aan een nieuw zorgconcept met kleinere wooneenheden.

Door Bert Vinkenborg

Nick Hagenbeek, manager vastgoed facilitair & ICT en in die functie verantwoordelijk voor dit project kan er meer over vertellen. “De nieuwbouwplannen zijn niet gemaakt om capaciteitsuitbreiding te realiseren, maar het gebouw is gedateerd en vraagt om modernisering. De bestaande gebouwen zijn na 60 jaar intensief gebruik aan vervanging toe en het zorgconcept is verouderd. Als de nieuwbouw gerealiseerd is, bevinden zich in elk van de gebouwen vier eenheden van acht studio’s met eigen sanitair en een gedeelde huiskamer. Het huidige hoofdgebouw gaat uiteindelijk in zijn geheel tegen de grond. De streefdatum is dat alles eind 2026 klaar moet zijn.”

Sloop
In het bestaande hoofdgebouw van Den Ooiman zijn nu een revalidatieafdeling van Sensire en de poliklinische revalidatiezorg van Klimmendaal revalidatiespecialisten gevestigd. Op dit moment maken zij plannen voor een gezamenlijke revalidatieafdeling nabij het nieuw te bouwen Slingeland ziekenhuis. Op het moment (verwachting eind 2026) dat deze verhuizing plaats heeft gevonden, kan met de sloop van het huidige hoofdgebouw aan de Keppelseweg begonnen worden. Op het terrein komen levensloopbestendige woningen. Driekwart daarvan zal naar verwachting afgenomen worden door wooncorporatie Sité Woondiensten. Over de exacte inrichting van het terrein zijn nog gesprekken gaande met de gemeente.

Eind 2021 was de buurt al uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin een impressie is gegeven hoe de nieuwbouw wordt en wat eventuele tijdelijke overlast kan zijn. Het inpassen van het geheel in het landschap is een belangrijk uitgangspunt in het plan.

De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe concept zijn kort samengevat het kleinschalig wonen, de modernisering van het vastgoed en verduurzaming.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier