Links mantelzorgmakelaar Tanja Beerten en rechts Heleen Liedenbaum, mantelzorgmakelaar in opleiding. (foto Roel Kleinpenning)

Links mantelzorgmakelaar Tanja Beerten en rechts Heleen Liedenbaum, mantelzorgmakelaar in opleiding. (foto Roel Kleinpenning)

foto Roel Kleinpenning

Welzijnsmarkt Dichteren in teken van positieve gezondheid

Zorg

DOETINCHEM - Zaterdag 3 september is er een welzijnsmarkt in de Doetinchemse wijk Dichteren. Mensen zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk en zo zelfstandig mogelijk laten wonen in hun eigen omgeving is het doel waar deze markt aan bij wil dragen.

Door Hans Hissink

Een onderzoek van een jaar geleden liet zien dat in de wijk Dichteren destijds totaal 6.475 mensen wonen, waarvan 865 die vijfenzestig jaar of ouder zijn. Van deze 865 vijfenzestigplussers waren er gemiddeld 180 bewoners in zorg bij de wijkverpleging van Sensire. Gezien de huidige druk op de zorg, het veranderende zorglandschap en de vergrijzing – een groei van 12% van 65-plussers in Dichteren per jaar - is het voor de zorg en de inwoners zelf wenselijk dat wijkbewoners zo lang mogelijk zelfstandig en op een gezonde manier in de wijk kunnen blijven wonen.

Voor deze groep betekent dat niet pas ingrijpen als er al gezondheidsproblemen zijn, maar eerder hulp bieden om gezondheid te bevorderen en problemen te verkleinen, uit te stellen of te voorkomen. De welzijnsmarkt wordt als een belangrijke bijdrage gezien aan een positieve gezondheid. Positieve Gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt.

De welzijnsmarkt is een evenement dat vanuit het project ‘Juiste Zorg op Juiste Plek’/‘Ouderen langer thuis in de wijk Dichteren’ wordt georganiseerd. Het project wordt ondersteund door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), ZonMW, een Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie én verzorgd door de welzijn- en zorgorganisaties en wijkbewoners die binnen het project Ouderen Zorg Netwerk (OZN) Dichteren actief zijn.

Positieve gezondheid
Tanja Beerten is mantelzorgmakelaar en Heleen Liedenbaum is mantelzorgmakelaar in opleiding. Zij zijn betrokken bij de organisatie van de markt. Tanja is benaderd door René Reumer van Warkhouse in opdracht van het OZN. “Doordat ik sociaal werker ben geweest, maar ook opbouwwerker en tienerwerker werd ik enthousiast over het project omdat het gericht is op een complete wijk en alle bewoners daarvan. Het zijn dus niet alleen de ouderen waar het om gaat. Veerkracht en positieve gezondheid staan centraal in het project. Voorbeelden zijn gezond eten, sporten en contacten hebben met anderen ” legt Tanja uit. “Daarmee willen we laten zien dat ook het sociale aspect heel belangrijk is. Het contact met andere mensen en het voor elkaar zorgen. Ik ben blij dat Tanja mij om hulp vroeg voor het organiseren van de markt,” vult Heleen aan.

Waarom een welzijnsmarkt?
“Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk en zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen in de wijk. Er gebeurt al ontzettend veel om dat te bewerkstelligen, alleen weten de mensen dat niet altijd. Met de markt kunnen we laten zien wat er in de wijk zoal te doen is. We laten mensen zien dat er meer is dan ze al kennen. Er worden niet alleen flyers uitgedeeld, maar de aanwezige organisaties laten juist zien wat er kan en wat er is.”

Wat is er te vinden?
Het varieert van sport en spel, van zingeving tot gezonde voeding, welzijn dus in de meest brede zin van het woord. De markt is bij de Groene Wig in Dichteren zodat er mogelijkheden zijn om verschillende sporten te leren kennen. De kinderen kunnen spelen op de speeltoestellen en daarnaast is er een springkussen om ook de kinderen uit te nodigen actief te zijn. “De markt is er voor iedereen en dus niet gebonden aan een bepaalde leeftijd,” aldus Heleen.

Organisaties als de brandweer, Kruiswerk en Zlimthuis zijn te vinden op de markt. De laatste laat zien wat er met domotica kan. Domotica koppelt alle technieken in een gebouw om bepaalde taken te automatiseren. Daarom wordt het ook weleens huisautomatisering genoemd. Met domotica in huis worden alledaagse bezigheden een beetje makkelijker. Zo zet je met een app op je telefoon bijvoorbeeld alle slimme lampen in huis aan of zet je de slimme thermostaat op afstand hoger of lager. “Heel veel mensen weten niet wat domotica is, terwijl dat hele handige middelen kunnen zijn om je zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen redden,” volgens Tanja.

Mantelzorg
Maar er is ook informatie over mantelzorg te verkrijgen op de markt. Zo zal de mantelzorgcentrale van Buurtplein aanwezig zijn. “Veel mensen weten niet eens dat zij mantelzorger zijn, laat staan dat zij weten dat ze ondersteuning kunnen krijgen. De brandweer is aanwezig met een virtual reality bril waarmee door de ogen van een brandweerman gekeken kan worden. Verder wordt er water uitgedeeld om te laten zien dat water drinken belangrijk en gezond is. Sport-ID is aanwezig met een beweegmakelaar. Zorgorganisatie Sensire is er samen met het Slingeland Ziekenhuis en Medisch Centrum Dichteren.”

ZorgMies is ook aanwezig op de markt. Een organisatie die een aanvulling biedt rondom de normale zorg. De thuiszorg biedt bijvoorbeeld een bepaald pakket aan waar niet altijd tijd en capaciteit voor is. ZorgMies kan dan ingeschakeld worden om bijvoorbeeld te helpen met boodschappen doen en koken.

“De markt is er om te laten zien wat er is en wat er kan. Vanuit verschillende invalshoeken en gericht op de wijk en alle leeftijdsgroepen. Hoe vroeger je begint, hoe langer je gezond kunt blijven. De praktijk leert dat als je iets niet ziet in jouw buurt, je vaak ook niet weet dat het er is,” legt Heleen uit.

De welzijnsmarkt vindt juist in Dichteren plaats omdat het project ‘Juiste Zorg op Juiste Plek’ daarop gericht is, omdat de wijk aan de vooravond staat van vergrijzing en dat het zorglandschap verandert. “Het project richt zich juist op mensen die weinig of niets mankeren, om te voorkomen dat zij in de toekomst gebruik moeten gaan maken van zorg. Uit ons actie-onderzoek samen met het OZN is gebleken dat de meeste mensen manager willen zijn over hun eigen leven en uit die zorg weg willen blijven als het enigszins kan. Het succes van het project en de uitkomsten van deze markt worden als voorbeeld ook gedeeld met de rest van de regio,” vertelt René Reumer. “Het is een eer om hier in de Achterhoek vanuit Warkhouse onafhankelijk onderzoeker en extern projectleider te mogen zijn.”

Op zaterdag 3 september is de welzijnsmarkt te vinden bij de Groene Wig in Dichteren, tussen Hof van Parijs en Willy Brandtplein. De markt is te bezoeken van 10.00 - 13.00 uur. Entree is gratis.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant