Burgemeester Mark Boumans.
Burgemeester Mark Boumans. Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: Bedreigen files de economie van de Achterhoek?

vr 8 okt 2021, 15:55 Interviews & Achtergrond

Burgemeester, een paar weken geleden hadden we het over de economie van de Achterhoek. U was toen gematigd optimistisch. Sinds kort heeft het filespook de kop weer opgestoken. Is dat een serieuze dreiging?
“Dat is zeker een potentiële dreiging. De A12 wordt nu door Rijkswaterstaat aangepakt, maar het gaat om groot onderhoud en geen uitbreiding van de capaciteit. De files op de A12 vormen een onderwerp van zorg. Als je ’s ochtends de verkeersberichten volgt, dan hoor je steeds vaker filemeldingen. De drukte neemt enorm toe.”

Een andere dreiging is het snel stijgen van de energieprijzen waardoor men makkelijker geneigd zal zijn de auto thuis te laten. Is dat positief of negatief?
“De olie- en gasprijzen stijgen sterk, dus worden autokilometers daardoor duurder. Dat kan een stimulans zijn om een baan in de Achterhoek te zoeken waar het prettig wonen en werken is en je niet ver hoeft te rijden om op tijd op je werk te komen. Vacatures zijn hier genoeg!”

Wat is de visie van de Regio Achterhoek?
“Die is tweeërlei. We zijn al heel lang bezig woningen te bouwen voor Achterhoekers, maar ook voor nieuwkomers. Een andere belangrijke visie is dat we werken aan een energie neutrale Achterhoek in 2030 waardoor ook het gebruik van auto’s zal veranderen. Het aantal elektrische auto’s neemt al sterk toe. Nu het aantal laadpunten nog.”

Moet hiervoor nieuw gemeentelijk beleid geformuleerd worden of kan dat ook regionaal of misschien zelfs wel landelijk?
“We hebben het over een gezamenlijke opgaaf waaraan we allemaal een bijdrage kunnen leveren. Dus niet alleen de gemeente, de provincie of de rijksoverheid. Ons pleidooi als gemeente is dat het rijk niet alleen in de Randstad moet investeren, maar de middelen moet spreiden, dus ook in de regio’s. Een voorbeeld is de doelstelling een miljoen woningen bij te bouwen. Relatief kleine projecten hier leggen in dat perspectief weinig gewicht in de schaal. De neiging bij de rijksoverheid bestaat nu in het realiseren van hele wijken onder het motto - met grote stappen ben je eerder thuis -.”

Zijn er genoeg aantrekkelijke alternatieven voor het wegverkeer?
“Een goed alternatief is de RegioExpres waaraan nu hard gewerkt wordt. Die vormt een serieus alternatief voor de auto. De RegioExpres is een extra sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem die als stoptrein van Doetinchem naar Winterswijk gaat. De bereikbaarheid van de Achterhoek met het OV wordt daardoor beter met kortere reistijden van 13 tot 20 minuten en een betere aansluiting op intercity’s richting Nijmegen en de Randstad. “

Wat doet u als u zelf een afspraak buiten de gemeente hebt? Het OV of toch maar de auto?
“Sinds twee jaar doe ik alles binnen de gemeente op de fiets of lopend. Voor afspraken elders pak ik nog wel de auto. Ik probeer zoveel mogelijk buiten de spitsuren te rijden. Terwijl ik rijd, ben ik bereikbaar en kan zaken afhandelen die niet voor vreemde oren bestemd zijn. Helemaal terug naar de oude situatie wordt het ook voor mij niet.”
(tekst: Bert Vinkenborg)