Doetinchems Vizier bestrijkt zowel online als met de papieren editie (in een oplage van 26.500 exemplaren) het gebied Doetinchem, Wehl, Gaanderen, IJzevoorde, Langerak, Het Broek en Slangenburg.

Drukklare advertenties (certified pdf) aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Materiaal voor nog op te maken advertenties aanleveren kan tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur


Redactie
redactie@doetinchemsvizier.nl
tel. 0544-801020
Kopij aanleveren tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur


Kelly Heerink (coördinator)

tel. (0544) 801028

kelly.heerink@achterhoeknieuws.nl


Verkoop 

verkoop@doetinchemsvizier.nl 

0544 - 80 10 30

Bente Snijder (Media-adviseur buitendienst)

bente.snijder@achterhoeknieuws.nl 

tel. 0544 - 80 10 36

Jurgen Peppelman (Media-adviseur buitendienst)
verkoop@doetinchemsvizier.nl 

tel. 0544 - 80 10 17


Twitter: @ANDoetinchem | Facebook: ANDoetinchem | Instagram: ANDoetinchem


Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10
7131 DB Lichtenvoorde
www.achterhoeknieuws.nl

Overname van inhoud van deze uitgave of delen daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1, sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.