V.l.n.r. Wethouder Rens Steintjes, Sophie Wissing en René Verwoerd. Foto: Bert Vinkenborg
V.l.n.r. Wethouder Rens Steintjes, Sophie Wissing en René Verwoerd. Foto: Bert Vinkenborg

Tunnel onder spoor bron van ergernis

Algemeen

DOETINCHEM – De tunnel onder het spoor tussen de Winnipegstraat en de Dichterseweg is al jaren een bron van ergernis voor voetgangers, fietsers en mindervaliden. Voor de laatste categorie is die zelfs onpasseerbaar, Door het verdwijnen van de fietsersoversteek over de Europaweg is er geen goede fietsverbinding meer tussen de wijken De Hoop en Wijnbergen en Sportpark Zuid. Namens alle belanghebbenden bood initiatiefnemer René Verwoerd op het bordes van het stadhuis op donderdag 30 maart een petitie aan die door wethouder Rens Steintjes, terzijde gestaan door kinderburgemeester Sophie Wissing, de petitie in ontvangst werd genomen.

Door Bert Vinkenborg

Al eerder werd dit knelpunt genoemd in een rapport dat door de Fietsersbond aan de gemeente is aangeboden. In de petitie worden een negental bezwaren tegen de huidige situatie aangevoerd. Voor sommige gebruikers is de tunnel lastig, maar voor veel andere een serieuze barrière op hun weg naar bestemmingen aan de noordkant van het spoor. Fietsers moeten over serieuze spierkracht beschikken om hun stalen ros de steile trappen af en op te sleuren.

Door de uitbreiding van de wijk Wijnbergen richting Kapperskolk en de aanwezigheid van de twee basisscholen ’t Prisma en Canadaschool en de kinderopvang Pimpeloentje is het probleem nog dringender geworden. Ouders zullen door de onveilige situatie bij de tunnel eerder in verleiding komen hun kinderen per auto naar school te brengen en later weer op te halen. Slecht voor het milieu en dagelijks ontstaan daardoor bij de scholen onveilige situaties. Voor de belangen van de kinderen staat kinderburgemeester Sophie Wissing naast de wethouder op het bordes.

Het stimuleren van het gebruik van de fiets is een van de punten die in het coalitieakkoord worden genoemd. Na het in ontvangst nemen van de petitie belooft de wethouder speciale aandacht voor het probleem.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier