De Kruisberg. Foto: Bert Vinkenborg
De Kruisberg. Foto: Bert Vinkenborg

Duidelijkheid toekomst De Kruisberg dichterbij

Politiek

DOETINCHEM – Wie de nieuwe eigenaar van de Kruisberg wordt zal begin 2024 uit de doeken gedaan worden. Voor de huidige gebruikers en de omwonenden is dat nog een verrassing net als de toekomstplannen voor het monumentale complex. Wethouder Ingrid Lambregts (CDA) kan er meer over vertellen.

Door Bert Vinkenborg

Het rijksmonument de Kruisberg en de krap 17 hectare omliggende grond zijn eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf en worden beheerd door vastgoedbeheerder De Kabath. Na april 2014 verloor het zijn functie als gevangenis. Om te voorkomen dat het complex verder zou verloederen kregen nieuwe huurders delen van het complex tijdelijk ter beschikking. Tijdelijk is een rekbaar begrip want begin volgend jaar zit een aantal van hen er al tien jaar. 

De huidige huurders, ruim 30(!) bedrijven en zelfstandigen, zijn ambachtelijke of artistieke creatievelingen en exposities, maar ook de Stadsboerin die in de tuin op het terrein buiten de gracht bloemen, groenten, kruiden en fruit verbouwt en kippen houdt. 

Hoe gaat het nu verder? Lambregts: ”Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op enig moment aangegeven dat het De Kruisberg wilde verkopen en is toen naar de gemeente gegaan met de vraag wat er in de toekomst mag komen. Aan geïnteresseerden kan dan gecommuniceerd worden langs welke lat hun plannen gelegd worden. Vervolgens is het biedboek uitgebracht waarvan de inschrijvingstermijn inmiddels is gesloten. Daarna heeft men gekeken of de partijen of consortia die interesse tonen eerder al vergelijkbare projecten hebben gedaan en of ze kredietwaardig zijn. Het heeft geen zin energie te steken in plannen van bieders die het niet aankunnen.”

Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf is na de sluiting van het biedboek een beoordelingscommissie aan de slag gegaan. In die commissie zit onder andere de rijksbouwmeester maar ook de gemeente als adviseur. De voorliggende plannen worden nu beoordeeld en er wordt gekeken welke van de geïnteresseerde partijen scoren op de nota van uitgangspunten die door de gemeenteraad van Doetinchem is vastgesteld. De partijen die er goed uitkomen mogen een bod uitbrengen voor het hele complex, dat wil zeggen met de gronden. Begin komend jaar zal bekend gemaakt worden wie de koper wordt.

Wat is de rol van de gemeente geweest en wat is die nu? Lambregts: “De Kruisberg is belangrijk voor Doetinchem. Niet alleen het gebouw maar ook het landgoed er omheen met alle natuurkwaliteiten die het heeft. Wij hebben als gemeente gezegd dat wij graag willen dat de nieuwe eigenaar ervoor zorgt dat van de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen de kwaliteit behouden blijft en nog versterkt wordt. Dat het landschap behouden blijft en dat alle groene verbindingen aan die kant van Doetinchem die wij willen realiseren nog versterkt worden. Op die plek willen wij geen grote woonwijk.”

‘Op die plek
willen wij
geen grote
woonwijk’

Ook geen kleine? “Jawel, dat staat ook in de nota van uitgangspunten. Een nieuwe koper zal zwaar moeten investeren in de gebouwen en gronden en ergens moeten ze er ook op kunnen verdienen. Het is onmogelijk een koper te krijgen die niets verdient.”

Een belangrijke wens van de omwonenden is dat het H-gebouw verdwijnt. Dat is het laatst neergezet en heeft niets met de cultuurhistorie van de rest. De gemeenteraad heeft bovendien uitgesproken dat het behoud van de Stadsboerin een pré is omdat die een maatschappelijke meerwaarde betekent. Lambregts: “Ik ben daarover in contact getreden met het Rijksvastgoedbedrijf en heb dat verder toegelicht. Men heeft mij destijds toegezegd dat de Stadsboerin, maar ook andere partijen op het terrein, informatie mochten aanleveren die meegeleverd is aan alle geïnteresseerde partijen. Zij mochten ook aangeven wat hun meerwaarde is voor potentiële kopers. Je ziet dat meerdere partijen de Stadsboerin onderdeel willen laten zijn van hun plannen. 

De huidige bestemming van De Kruisberg is deels maatschappelijk maar staat ook meer bebouwing toe dan er nu is. Rijksvastgoedbedrijf wilde dat helemaal niet. Een nieuwe eigenaar mag niet heel snel gaan bijbouwen; dat heeft de gemeenteraad via een zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ onmogelijk gemaakt. Als de nieuwe eigenaar bekend is mag die plannen gaan uitwerken die moeten voldoen aan de nota van uitgangspunten van de raad. Dat is het leidende kader.”

Er zullen wel woningen bij komen, maar die moeten ondersteunend zijn aan de rest en qua type passen bij de omgeving.

De cultuurhistorisch bijzondere delen van de huidige bebouwing moeten in ieder geval behouden blijven en waar nodig in oude glorie hersteld worden. Er moet in geïnvesteerd worden. Ook zijn er veel gebouwen en gebouwtjes die het behouden niet waard zijn of zelfs een ontwikkeling in de weg staan.

‘Goede hoop
dat De
Kruisberg
toegankelijk
blijft’

Wat moeten de huidige gebruikers nu doen en wanneer? Lambrechts: “Iedereen die er nu zit heeft heel veel geluk gehad dat het Rijksvastgoedbedrijf er zo lang over heeft gedaan om De Kruisberg op de markt te brengen. Zij weten al jarenlang dat hun verblijf daar tijdelijk is. Als de nieuwe eigenaar bekend is wordt gekeken of die het contract met De Kabath wil overnemen. Voordat alles uitgewerkt is en met een nieuwe omgevingsvergunning ben je zomaar anderhalf jaar verder. Wij gaan daar als gemeente niet over. In mijn contacten met het Rijksvastgoedbedrijf merk ik dat men niet op de hoofdprijs uit is. Ik heb goede hoop dat er een partij uitkomt die De Kruisberg voor het publiek toegankelijk houdt.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier