Jeroen Peters overhandigt het zwartboek aan SP raadslid Marjolein Faber. Foto: Roel Kleinpenning
Jeroen Peters overhandigt het zwartboek aan SP raadslid Marjolein Faber. Foto: Roel Kleinpenning

Afvalprobleem in Doetinchem: zwartboek aangeboden

Politiek

DOETINCHEM – Vorige week woensdag werd er een zwartboek ‘Afval Caenstraat Doetinchem’ aangeboden aan raadslid Marjolein Faber van de SP. In de ogen van een actiecomité is de maat vol en moeten Sité, Buha en de gemeente in actie komen om het afvalprobleem samen met de bewoners op te lossen. “Het kan zo niet langer.”

Door Hans Hissink

In het zwartboek wordt uitgelegd hoe het probleem is ontstaan, geven bewoners hun mening over het probleem en worden oplossingen aangedragen. Jeroen Peters is woordvoerder van het actiecomité en legt uit waarom het zwartboek er gekomen is. “De meeste bewoners zijn het niet eens met het afvalbeleid zoals dat tot dusver gevoerd wordt. Er is veel overlast aan de straatzijde omdat de containers verplaatst zijn van binnen naar buiten. De containers zitten gauw vol en omdat er twee euro per afvalzak gevraagd wordt is het voor mensen die dat niet willen of kunnen betalen heel gemakkelijk om het ernaast te zetten. Gevolg daarvan is dat er veel ongedierte op afkomt.”

Actiecomité
Erik van der Woude is vanuit de SP begeleider van het actiecomité. “Naar aanleiding van alle klachten hebben wij de bewoners huis aan huis bezocht en gevraagd wat de problemen zijn met betrekking tot het afvalbeleid. Die punten staan allemaal in het zwartboek. Vervolgens hebben we een startbijeenkomst geïnitieerd en gevraagd wie hier iets meer mee wil doen. Die mensen vormen het actiecomité dat wij vanuit de SP ondersteunen.”

De vuilcontainers stonden eerst binnen, maar zijn gesloten omdat niet goed met het afval verzamelen werd omgegaan. “Ik denk dat je dat als organisatie op de koop toe moet nemen. Je kunt met het aantal mensen dat hier woont per flat niet voorkomen dat mensen soms iets bij het afval gooien dat er niet hoort. Dat moet je als organisatie incalculeren. Dat is onderdeel van het afvalbeleid,” legt Jeroen uit. “Je kunt dat niet gebruiken als wijzende vinger naar bewoners en zeggen ‘als jullie dit doen dan gaan wij de containerruimtes sluiten’. Dan moet je zorgen dat je daar beter opzit en zorgen voor bijvoorbeeld cameratoezicht om het op te lossen of in ieder geval te minimaliseren.”

De containerruimtes in de flats aan de Caenstraat zijn volgens Jeroen zonder overleg gesloten. “Er is een brief naar de bewoners gestuurd met de boodschap dat de containerruimtes gaan sluiten. De periode was heel kort tussen het melden en het daadwerkelijk sluiten. Er is geen overleg geweest met bewoners hoe we dit gezamenlijk op een andere manier konden oplossen.”

Vorig jaar november zijn de containerruimtes in de flats gesloten. “Vanaf het eerste moment is er dan onduidelijkheid. Mensen die niet helemaal snappen hoe het werkt en het is nu nog steeds niet op orde. Er zijn bijvoorbeeld zes haakjes per flat voor het plastic afval. Veel te weinig natuurlijk. Het nodigt bovendien kraaien, eksters, katten en ratten uit om die zakken kapot te trekken in hun zoektocht naar voedsel.”

Vrijwel direct na de uitnodiging hebben Sité, Buha en de gemeente aangegeven dat zij om agendatechnische redenen niemand konden afvaardigen bij het uitreikmoment van het zwartboek. “Het feit dat zij vandaag niet aanwezig zijn, geeft denk ik wel aan hoezeer zij betrokken zijn bij dit probleem. Als zij wel betrokken zouden zijn dan kom je kijken hoe het er hier voorstaat en kom je luisteren wat de bewoners daarvan vinden en wat er leeft onder de bewoners. De gemeente is een bepaalde weg ingeslagen en willen op die weg blijven rijden,” aldus Jeroen Peters.

Een kleine delegatie is op 5 juni uitgenodigd voor een gesprek met gemeente, BUHA en Sité. “Maar dat gaat niet gebeuren. Wij willen daar met meer mensen naartoe,” geeft Erik van der Woude aan. “Laten ze overigens eerst maar eens een keer antwoorden op de vragen die we hebben gesteld. Ze gaan aan de bewoners voorbij en als de bewoners klagen, worden ze niet serieus genomen. Ouderen moeten bijvoorbeeld met hun rollator door weer en wind en eind lopen naar een buitencontainer. Ik vind dat onmenselijk.” Buha geeft aan dat de gemeente gevraagd heeft met hoeveel mensen het actiecomité aan het gesprek wil deelnemen, maar dat daar vooralsnog geen reactie op is gekomen. Tevens wordt aangegeven dat de brieven die aan Sité en Buha zijn gestuurd, uitgebreid beantwoord zijn.

Raadslid van SP Doetinchem, Marjolein Faber, kreeg het zwartboek overhandigd. “Ik ga deze overhandigen aan wethouder Rens Steintjes. Het afvalbeleid moet hier veranderen. Daar staan wij als SP achter. Ik ben blij dat deze actie is opgezet om druk op de gemeente te zetten. Sité, BUHA en gemeente moeten hier naar luisteren. Mensen hebben er last van.”

Buha en gemeente
Ondanks het feit dat Buha en gemeente niet aanwezig konden zijn bij de overhandiging van het zwartboek, reageerden zij wel op telefonische vragen. Buha laat weten: “Het afvalprobleem bestaat al jaren aan de Caenstraat. Toen de afvalscheiding nog binnen plaatsvond, waren de containerruimtes vrijwel altijd vies en rommelig. Dat leidde tot gevaarlijke situaties. Wekelijks moesten we met een vrachtwagen langskomen om het er netjes te houden. Daarom besloten we samen met Sité om de afvalinzameling van de flats aan de Caenstraat anders in te richten. Deur aan deur verstrekten onze afvalcoaches info, maar er veranderde weinig tot niets. We steken er nog steeds veel energie in om het beter te laten worden. De voorstellen die door het actiecomité gedaan worden, zoals nascheiding, vragen om een compleet ander beleid dat de gemeente veel geld kost. Ook is voor nascheiding een specialistische sorteerinstallatie nodig. En bedenk dat je daarmee alleen PBD uit het restafval kunt halen. Papier, GFT+E, glas, textiel e.d. moet dan nog steeds gescheiden worden aangeboden. We willen de bewoners optimaal faciliteren, maar willen ook garant staan voor schone afvalstromen die kunnen worden hergebruikt. Daarvoor zijn de huidige gekozen inzamelmethodes op dit moment de beste optie. Het is een complex probleem waarbij we gezamenlijk tot een oplossing moeten komen,” aldus de woordvoerder van Buha.

De gemeente die verantwoordelijk is voor het afvalbeleid, reageerde ook telefonisch. “De problemen op deze locatie zijn ons bekend en waren al in beeld bij het vorige afvalbeleid. We vinden het heel vervelend dat er geen schone leefomgeving is voor de bewoners, maar ons beleid aanpassen zien wij niet als oplossing. De inzamelmethode die we nu hebben, is een door het college en de gemeenteraad bewust gekozen balans tussen een goede dienstverlening, een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst en de kosten. Hiermee zorgen we, samen met onze inwoners, voor een schone leefomgeving.”

De SP heeft een meldpunt opgezet waar bewoners hun verhalen en ervaringen over het afvalbeleid kwijt kunnen. “Dat is niet alleen voor de Caenstraat, maar voor alle inwoners die problemen met afval ondervinden,” legt Hans Boerwinkel van de SP uit.

Woensdag 5 juni staat er een gesprek gepland tussen het actiecomité, BUHA, gemeente en Sité. Of het tot die tijd rustig blijft aan het afvalfront aan de Caenstraat, is nog maar de vraag.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant