Grote zaal van kasteel Keppel. Foto: PR
Grote zaal van kasteel Keppel. Foto: PR 1996-98 AccuSoft Inc., All right

Ontdek de geschiedenis van Kasteel Keppel tijdens inspirerende lezing

Cultuur

DOETINCHEM/LAAG KEPPEL - Pol Diepeveen-Jansen, auteur van ‘Kasteel Keppel, Een beknopte geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners (2021)’ geeft op donderdag 15 juni een lezing over Kasteel Keppel. Dit vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur (inloop 19.00 uur) in ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem.

De provincie Gelderland is rijk aan kastelen, maar kasteel Keppel neemt binnen deze kastelen toch een bijzondere plaats in. Het huidige kasteel en zijn voorganger Hombeek zijn al meer dan duizend jaar - tot op de dag van vandaag - familiebezit. Het is dus altijd via vererving in andere handen overgegaan, nooit door verkoop of verovering. In de loop van de tijd verandert wel de geslachtsnaam van de bewoners, maar dit is het gevolg van huwelijken van erfdochters met partners uit een andere familie.

In de lezing wordt een beknopt overzicht gegeven van de geschiedenis van de twee woonplaatsen Hombeek en Keppel en van zijn bewoners: de heren en vrouwen van de heerlijkheid Keppel. Zij hebben de huidige vorm van het kasteel bepaald, deels tot stand gekomen door aanpassingen aan de verdedigings- en wooneisen van de tijd, maar ook door noodzakelijke reparaties van de geleden schade door oorlogsgeweld. Zoals zo vele bewoners van Gelderse kastelen werden ook zij meegezogen in verschillende regionale en landelijke oorlogen, waarin het kon gebeuren dat opeenvolgende generaties verschillende standpunten innamen en zich aan tegengestelde partijen verbonden.

In 1962 werd de Pallandt van Keppel Stichting opgericht met het doel het voortbestaan van, en de historische banden tussen de familie en het kasteel, inventaris en landgoed voor de volgende generaties zeker te stellen. Het kasteel is op afspraak te bezichtigen. 

Over Diepeveen-Jansen
Pol Diepeveen-Jansen verhuisde na de kweekschool, een studie geschiedenis en onderwijswerkzaamheden met haar echtgenoot en drie kinderen naar Frankrijk. Daar kwam zij met archeologie in aanraking. Terug in Nederland is zij in Leiden archeologie gaan studeren, gevolgd door een promotie in Amsterdam. Na werkzaam te zijn geweest in verschillende archeologische disciplines is zij na haar pensionering als vrijwilligster gaan werken op kasteel Rosendael en huis Zypendaal van Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen en op kasteel Keppel. Zij heeft rondleidingen gegeven en nieuwe rondleidingen opgezet en schreef informatieve teksten ter ondersteuning van de rondleiders.

Aanmelden via info@ecal.nu of 0314 - 787 078. Vrije entree, consumpties voor eigen rekening.

Pol Diepeveen voor kasteel Keppel. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier