Gerrit van der Kamp (l) en dominee  Willem Jan van de Velde. Foto: WH
Gerrit van der Kamp (l) en dominee Willem Jan van de Velde. Foto: WH

Ruim veertig jaar kerk zijn zorgt voor sterke verbindingen

Religie

DOETINCHEM - In 2022 heeft de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) Doetinchem het veertig jarig bestaan gevierd. Op verschillende momenten in het jubileumjaar waren er activiteiten voor gemeenteleden, maar ook voor omwonenden rondom de kerk, die gevestigd is aan de Eikenlaan in Doetinchem. Nu het feestgedruis achter de rug is, kijken dominee Willem Jan van de Velde en Gerrit van der Kamp, lid van de jubileumcommissie, terug op het jubileumjaar.

Door Walter Hobelman

De dominee is nu ruim twee jaar verbonden aan de CGK in Doetinchem – ook wel Goede Herderkerk genoemd – en begon op een lastig moment aan zijn werk binnen de kerk. “We zaten toen middenin de coronatijd en dat maakte het niet eenvoudig om snel met de gemeenteleden en mensen uit de buurt van de kerk kennis te maken”, blikt Willem Jan (31 jaar oud) terug. “Het jubileumjaar is een goede gelegenheid geweest om de onderlinge contacten tussen de gemeenteleden weer te versterken. Daar ben ik dankbaar voor.”

Van der Kamp, lid vanaf het eerste jaar en bijzonder actief betrokken bij het reilen en zeilen binnen de CGK Doetinchem geeft zijn dominee gelijk. “Door corona waren er minder mogelijkheden om elkaar persoonlijk te ontmoeten en betrokken te blijven bij de kerk. Iedere kerkdienst werd live uitgezonden op YouTube, maar dat is toch anders dan lijfelijk aanwezig zijn in een kerkdienst.”

In het jubileumjaar zijn er voor jong en oud verschillende activiteiten geweest. Zo was er op 15 mei 2022 een feestelijke herdenkingsdienst. Het jubileumjaar had als thema: ‘Geloven, Gedenken en Getuigen’. Voor de stichting ‘Red een Kind’ is een speciale collecte gehouden die een mooi bedrag opleverde waarmee (wees)kinderen en arme gezinnen geholpen kunnen worden in Burundi. De CGK gemeenteleden sponsoren met elkaar als kerkleden al jarenlang een gezin in Burundi, dat daardoor de mogelijkheid krijgt om zelfvoorzienend te leven en de kinderen goed onderwijs te geven.

In deze tijd van kerkverlating ziet de jonge dominee echter een groeiende rol voor ‘de kerk’ in de samenleving. “Ook als mensen nooit in de kerk komen of daar al lang niet geweest zijn, blijven mensen zoeken naar zingeving, naar troost en hoop. Hier in de kerk zoeken we daar antwoorden op bij de God die uit liefde Zijn Zoon Jezus in deze wereld zond. Hij stierf voor onze zonden en stond als Overwinnaar op uit de dood. Die God geeft zin aan het leven, hoop en troost. Wie daar meer over wil weten, is bij ons welkom om te zoeken en te vragen. Toch zijn we geen kerk van ‘vrome’ mensen. We vormen een warme gemeenschap, met mensen in alle leeftijdsgroepen en met allerlei verschillende achtergronden. Een gemeenschap die samen zoekt, samen gelooft, waar zoekers en twijfelaars van harte welkom zijn.”
Die groeiende rol van ‘de kerk’ ziet de dominee niet alleen als het gaat om het zoeken naar zingeving, troost en hoop. “Onze samenleving raakt steeds meer gepolariseerd. We hebben het nodig dat we elkaar zoeken en het gesprek met elkaar aangaan. In die gepolariseerde samenleving heeft de kerk een belangrijke maatschappelijke functie. De kerk is een plaats waar we proberen om elkaar - ondanks alle verschillen - vast te houden, in plaats van los te laten. Waar we proberen om te zien naar mensen in nood, mensen met eenzaamheid en verdriet. Lidmaatschap van de kerk heeft niet alleen op zondag, maar ook door de weeks veel positiefs te brengen. Misschien vat ‘minder ik, meer wij’ dat idee wel mooi samen”, aldus de dominee die in zijn vrije tijd graag zijn wandelschoenen aantrekt om actief te ontspannen in de mooie omgeving. Terugblikkend zegt Willem Jan: ‘‘Ik ben een hele dankbare dominee.” En over de toekomst zegt hij: ‘‘Met de kerk komt het wel goed.’’
Kerklid Van der Kamp is dankbaar dat er in veertig jaar tijd een hechte gemeenschap is opgebouwd. “We zijn dankbaar dat er nog steeds nieuwe mensen, waaronder ook jongeren zijn, die ons en onze kerkdiensten weten te vinden.” De CGK diensten zijn te beluisteren via de live stream. Die is te vinden op:


cgkdoetinchem.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant