Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning
Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning Foto: foto Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: Extreme neerslag

Algemeen

Burgemeester, we zijn kortgeleden geconfronteerd met ernstige overstromingen in Duitsland, België en Nederland met honderden slachtoffers. Wat hebt u daar toen als burgemeester van gemerkt?

“Vanuit de Veiligheidsregio, meer specifiek Doetinchem en Achterhoek, zijn we met brandweermaterieel en mankracht naar Limburg gegaan om daar hulp te verlenen. Als je ziet wat voor schade daar is aangericht dan begrijp je wat er kan gebeuren bij extreme neerslag. Huizen ernstig beschadigd, inboedel kwijt, geen dak meer boven je hoofd en dat in een groot aantal gevallen zelfs voor maanden. Dat heeft een enorme impact op mensen en de maatschappij.”

Na Limburg, het oosten van België en het westen van Duitsland heeft het weer, met ernstige wateroverlast als gevolg, zich daarna verder naar het Zuiden en Oosten van Europa verplaatst met ook daar catastrofale gevolgen. Gaan we dit vaker zien?

“Deskundigen beweren dat dit de voortekenen zijn van de gevolgen van de klimaatverandering. Ik denk dat we ons daar wel op moeten voorbereiden. De keerzijde daarvan is dat er ook extreme droogte kan optreden. Veiligheid is niet het enige thema maar natuurlijk ook de daarmee gepaard gaande kosten. Die zijn enorm. Met de aanleg van infrastructuur zoals riolering is dat iets waar we rekening mee zullen moeten houden. De gemeente is verantwoordelijk voor waterafvoer via de riolering. In geval van een crisis moeten we vol aan de bak. Tegen echt extreme neerslag is het moeilijk ons te wapenen.”

Wat is in zulke gevallen de taakverdeling tussen Rijk, Provincie, Gemeente en Waterschap? Heeft Defensie dan ook een taak?

“Elke overheid heeft een eigen omschreven taak. Voor wateroverlast bestaan standaardscenario’s. Als het kritisch wordt zoals nu kan op Defensie een beroep om bijstand gedaan worden. De hulp van militairen met mankracht en medische zorg was zeer welkom.”

Meteorologen voorspellen dat we dit in de toekomst vaker gaan meemaken. Wat is het dreigingsscenario voor ons?

“De grootste dreiging van wateroverlast komt voor ons uit Duitsland tenzij de bui precies boven ons hoofd hangt. Doetinchem bevindt zich waterloopkundig in Dijkring 48 die begint bij Rees in Duitsland. Als daar wat gebeurt krijgen wij er ook mee te maken.”

Is extreme wateroverlast een punt van overweging bij nieuwbouwprojecten?

“Waterveiligheid is objectgericht. Bij het maken van plannen moet rekening worden gehouden met klimatologische veranderingen. Ook in de planologie in onze gemeente moeten we daar rekening mee houden. Waar kun je uitbreiden en waar niet. In onze planologie hebben we decennialang gedacht dat we het water de baas waren. We zijn door de recente overstromingen met onze neus op de feiten gedrukt.”

Wat kunnen inwoners doen tegen toekomstige rampen?

“Wanneer de nood aan de man is kan een dompelpomp handig zijn als je een kelder hebt. Je tuin niet dichtleggen met tegels of het regenwater op het riool lozen is ook een goed advies. De klimaatveranderingen tegengaan kunnen we niet alleen. Het is vooral een collectieve opgave waar we met zijn allen wat aan kunnen doen.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier