Afbeelding
Simon Schutter Foto & Film

Het Schild Mediation; vanuit emotie naar een oplossing

Algemeen

DOETINCHEM – In een tijd waarin steeds meer mensen last lijken te hebben van ‘korte lontjes’ wordt de kans op confrontaties in de privé- of werkomgeving snel groter. “In vergelijking met - pak ‘m beet - vier jaar geleden is er veel veranderd in de samenleving. Dat krijgt zijn uitwerking in de komende tijd”, voorspelt Thiemo de Lange (52) die met ‘Het Schild Mediation’ als mediator zijn eigen mediationbedrijf is begonnen.

De Lange verwacht een toename in conflicten in de zakelijke of privé sfeer. Hij richt zich met zijn bedrijf met name op arbeids- en scheidingsmediation. “De afgelopen twee jaar waren voor bijna iedereen ingrijpende jaren. Gedwongen thuiswerken, meer op elkaars lip zitten en het feit dat men geen grip meer had op wat er gebeurde zorgt voor gespannen situaties.”

Het aantal psychische problemen is toegenomen en die zijn vaak ook arbeidsgerelateerd. “Werknemers hebben kortere lontjes, werkgevers hebben te maken met een ander en onzekere economisch speelveld en dan ligt de kans op conflicten op de loer.”

Thiemo adviseert om bij conflicten eerst de weg van de mediation te bewandelen voordat men naar de rechter stapt. “De rechter toetst alles aan de wet en maakt afwegingen over wat redelijk en billijk is. Je hebt daar als werkgever en werknemer geen grip op. Dat is bij mediation heel anders. Door onder begeleiding van een mediator het gesprek aan te gaan kun je samen werken aan een oplossing, zonder gang naar de rechter. Zo zijn er geen verliezers, maar perspectief voor beide partijen.”

Het Schild Mediation & Advies kan hierin begeleiden. “Als neutrale derde staan wij buiten het conflict en kunnen zo het gesprek in goede banen leiden. Een mediator geeft geen advies en blijft onpartijdig naar beide partijen. Door neutraliteit en geheimhouding ontstaat er ruimte voor openheid en vertrouwen. Dit maakt het vinden van een gezamenlijke oplossing gemakkelijker”, aldus Thiemo.

Werkgevers zien de gang naar mediation vaak als ‘soft’, terwijl daar juist veel voordeel uit te halen is. “Vaak is de imagoschade ook kleiner. De bereidheid om naar elkaar te luisteren werkt vaak verhelderend en kan er voorzorgen dat iets dat in eerste instantie onoverkomelijk is, opeens een ander resultaat oplevert. Daar wordt dan tijdens verjaardagen, in de sportkantine of op de werkvloer ook anders over gepraat.”

De Lange benadrukt het belang om emotie de ruimte te geven om tot een zakelijke oplossing te komen. “Die emotiefactor is voor een rechter geen issue, terwijl het bij mediation juist een belangrijke factor is. Vanuit de emotie komt men vaker tot een goede zakelijke oplossing. Het kan wel zijn dat men er niet op alle vlakken volledig met elkaar uitkomt, maar er ligt een gezamenlijk genomen besluit dat niet door een rechter is opgelegd en dat voelt toch anders. Daar komt bij dat een mediationtraject vaak veel korter duurt dan een gerechtelijke procedure.”

Het Schild Mediation is ook voor ondernemers die graag eens willen sparren en advies nodig hebben een goede gesprekspartner. “Het is mijn kracht om de rust te bewaren, ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar verhaal kan doen en neutraal te blijven.”

Meer informatie over Het Schild Mediation is te vinden op www.hetschildmediation.nl

Wie naar aanleiding van dit artikel met Thiemo de Lange in contact wil komen kan op www.hetschildmediation.nl/achterhoeknieuws een formulier invullen. Men heeft dan recht op een gratis intake gesprek.

Dit artikel wordt u aangeboden Het Schild Mediation. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier