Burgemeester Mark Boumans.
Burgemeester Mark Boumans. Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: Verkiezingen gemeenteraad 2022

vr 15 okt 2021, 09:07 Interviews & Achtergrond

Burgemeester, het lijkt nog ver maar de gemeenteraadsverkiezingen vinden al plaats op 16 maart 2022. Welke maatregelen neemt de gemeente?
“Het verkiezingsgevoel begint doorgaans al in het najaar te leven; tenminste bij de politieke partijen. Het is nu herfst maar in dat opzicht lijkt het al lente. Als gemeente zijn we nu al bezig met de eerste voorbereidingen. Hoeveel stembureaus, waar, toegankelijkheid enzovoorts. Aan het eind van verkiezingsdag of misschien zelfs dagen houden we open huis in het werkcafé van het stadhuis om de uitslagen op een groot scherm te volgen.”

Gaan we weer met het rode potlood stemmen?
“Ik blijf van mening dat we naar digitaal stemmen toe moeten, maar vrees dat het weer met het rode potlood moet. Per brief, zoals de vorige keer, zal het dit keer niet worden omdat de Kiesraad daar negatief over heeft geoordeeld. Het is wel mogelijk dat de verkiezingen weer over drie dagen worden gespreid, maar dat is nog niet definitief. Het Ministerie heeft daar het laatste woord in. Ik verwacht dat een dezer dagen. Voor de organisatie van de stembureaus is dat belangrijk.”

Zijn de stemlokalen voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen met een mobiele beperking?
“Wij vinden het belangrijk dat iedereen probleemloos dicht bij huis kan stemmen, ook mensen met een mobiele beperking. Daar zorgen we altijd goed voor.”

Kunnen mensen zich aanmelden voor een functie in het stembureau?
“Dat kan. Hoeveel mensen nodig zijn zal afhangen van het aantal dagen dat er gestemd gaat worden. Dat weten we binnenkort. Er is best veel animo om lid van een stembureau te zijn. We kijken wel goed naar de spreiding en verdeling zodat er geen beïnvloeding vanuit kan gaan. Wellicht doen we nog een oproep om stembureau leden te werven.”

Stemmen op afstand. Kan dat, wat is daarvoor nodig en hoe gaat dat?
“Dat zal dit keer waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Men zal zelf moeten komen of per machtiging zijn of haar stem uit laten brengen. Ik vind alles wat bijdraagt tot een hoge opkomst positief.”

De raad telt nu 11 partijen die samen 31 zetels bezetten. Worden het er weer zoveel?
“In principe kunnen nieuwe politieke partijen zich aanmelden. De termijn daarvoor sluit op 24 december 2021. Ik durf er geen zinnig woord over te zeggen behalve dat de nu zittende partijen weer voor een volgende periode mee willen doen. Het is best mogelijk dat er nog meer partijen komen. De nieuwkomers moeten dan wel een waarborgsom storten en een ondersteuningsverklaring inleveren. Op die verklaring moeten de namen en handtekeningen staan van tenminste 20 kiesgerechtigden uit de gemeente. De waarborgsom is een kleine hobbel om te voorkomen dat iedereen zich kan aanmelden en wordt teruggestort als minimaal 75 procent van de kiesdeler wordt gehaald. Wat de kiesdeler wordt weten we pas aan het eind van de verkiezingen als alle stemmen geteld zijn. Bij de vorige verkiezingen was die rond de 750 stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezing in onze gemeente in 2018 was het aantal kiesgerechtigden ongeveer 45.000 waarvan 50% is opgekomen.”
(tekst: Bert Vinkenborg)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier