Burgemeester Boumans krijgt de petitie aangeboden.
Burgemeester Boumans krijgt de petitie aangeboden. Bert Vinkenborg.

Actiegroep demonstreert voor stadhuis

vr 1 okt 2021, 14:01 Maatschappij

DOETINCHEM – Voorafgaand aan de zitting van de gemeenteraad op donderdag 30 september vindt op het plein voor het stadhuis een demonstratie plaats. Enkele tientallen demonstranten van de actiegroep Geen Windmolens Hier laten weten dat ze faliekant tegen de plannen zijn zoals die zijn neergelegd in de Regionale Strategie Achterhoek (RSA) om gigantische windmolens in het groene buitengebied te bouwen. Burgemeester Mark Boumans neemt een petitie in ontvangst met duizenden handtekeningen van sympathisanten.

Door Bert Vinkenborg

‘Geen Windmolens Hier’ noemt de status van bestaande en nieuwe nog te bouwen windmolens onrechtmatig en beroept zich daarbij op een recente uitspraak van de Raad van State.
In de raadsvergadering van dezelfde avond staat het raadsvoorstel met betrekking tot onder meer deze windmolens op de agenda. Het voorstel vraagt de raad in te stemmen met het leveren van een bijdrage aan het Achterhoekse RES-bod. In dit bod werken acht gemeenten in de regio samen. Het gaat erom hoeveel die gemeenten samen kunnen bijdragen aan de landelijke strategie om in 2030 samen 1,35 TWh aan groene energie op te wekken. Behalve de gemeenten werken ook de provincie, het waterschap en netwerkbeheerder Liander hierin samen. Voor het juiste begrip: heel Nederland gebruikt op dit moment gemiddeld 120 TWh per jaar.
De SP kondigt meteen al een serie moties aan. Vrijwel alle fractiewoordvoerders hebben wel iets te melden over het voorstel. De grote lijn in het debat is dat iedereen het wel eens is over de noodzaak van het opwekken wind- en zonne-energie, maar over de locaties van windmolen en zonneparken lopen de meningen duidelijk uiteen.
Vrijwel alle sprekers vragen of er niet eerst gekeken moet worden naar de optimale benutting van bijvoorbeeld de daken van woningen en industriepanden voordat grote ingrepen in het kwetsbare buitengebied plaats vinden. De plannen zoals die nu zijn geformuleerd in RES missen volgens hen ook nog de noodzakelijke basis, doordat er onvoldoende met belanghebbende bewoners van de plangebieden is gesproken.
Ans Putman (PvLM): “De wethouder vergeet te luisteren naar de raad. Eerst de daken en dan pas in het groen. Doetinchem dient vier projecten in, terwijl de buren er nog allemaal geen weet van hebben. Begin daar waar de impact het minste is en dan pas in het groen.”
Marius Wijers (VVD) pleit ervoor elk initiatief afzonderlijk te toetsen en geen onomkeerbare stappen te doen.

Netwerk van Liander grootste knelpunt

Het grootste knelpunt is de netwerk capaciteit van Liander. Is er voldoende capaciteit om alle nieuwe energie op te vangen en naar gebruikers te leiden?
Wethouder Frans Langeveld in zijn antwoord: “We zijn hier al sinds 2014 mee aan de slag en sinds 2019 is er een beleidskader voor. We ontkomen niet aan een behoorlijke windopwekking. Wind en zon, we hebben ze allebei nodig, meer keuzes zijn er niet in de Achterhoek. We zullen heel hard aan de slag moeten.”
Over Liander en de netwerkcapaciteit zegt Langeveld dat die organisatie niet zaligmakend is hij noemt Tennet als tweede mogelijkheid. Hij meent een aantal interessante gedachten in de moties ontdekt te hebben. Langeveld herhaalt dat het niet om een onomkeerbaar besluit gaat.
Als het raadsvoorstel in stemming wordt gebracht wordt het aangenomen met 23 stemmen voor en 7 tegen.

Actievoerders bij het stadhuis.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier