Burgemeester Mark Boumans.
Burgemeester Mark Boumans. Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: Week tegen de Ondermijning

Opinie

Burgemeester, van 20 tot en met 26 juni stond de week tegen de ondermijning op het programma van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Wat waren de doelstellingen?
“Wij probeerden inwoners en ondernemers bewust te maken van de risico’s en signalen van ondermijnende criminaliteit en wat je kunt doen. Een goede aanpak van ondermijnende criminaliteit is essentieel voor een effectieve bestrijding ervan. Justitie en lokaal bestuur trekken hierbij samen op met de burgerij.”
Deze actie heeft in de afgelopen jaren al vaker plaats gehad. Wat waren toen de resultaten?
“De resultaten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland waren aanzienlijk. Om een paar getallen te noemen. In 2021 werden 42 bedrijven bezocht, 4.000 voertuigen gecontroleerd en 5.000 kentekens gescand. De resultaten waren strafrechtelijk 45 processen verbaal in het kader van de wegenverkeerswet, 414 hennepplanten, 39.300 euro in beslag genomen geld, 41 vermoedelijk gestolen auto’s en onderdelen, 2 gestolen auto’s, 2 gestolen scooters, 10 aanhoudingen, 187 zakjes drugs, 10 economische delicten, 20 gestolen laptops en verschillende illegale goederen zoals vuurwapens. Dat is niet gering voor één week controle.”
Werden er ook nog bestuurlijke resultaten geboekt?
“Ja, dan hebben we het bijvoorbeeld over illegale bewoning van panden, milieuovertredingen, overtredingen van het bouwbesluit en het bestemmingsplan en illegale prostitutie.”

Wie doen er allemaal mee aan zo’n week?
“Dat is een heel gezelschap van verschillende overheidsdiensten. Behalve de gemeenten zijn dat onder meer de Politie, het Openbaar Ministerie, de omgevingsdiensten, de Belastingdienst, de douane en de Koninklijke Marechaussee. En goede integrale aanpak is bij een actie als deze absoluut essentieel. ”
Zelfs met zo’n aantal partners kun je niet alles controleren in een week tijd. Zijn er speciale aandachtspunten?
“Bedrijfsterreinen en het buitengebied krijgen bij ons extra aandacht. Verder de bewoningssituatie van panden waarvan dat niet voldoende duidelijk is.”

Hoe werkt de aanpak en opsporing?
“De aanpak kan zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk zijn. Als voorbeeld van bestuursrechtelijke aanpak noem ik de sluiting van een drugspand. Er zijn veel vormen van criminaliteit maar de ondermijnende is extra gevaarlijk omdat die knaagt aan de wortels van onze samenleving. Als je eenmaal in de klauwen van een criminele organisatie zit kom je er bijna niet meer uit. De medewerking van inwoners is absoluut belangrijk. Melding van verdachte zaken kan anoniem via het telefoonnummer 08007000 of via de site www.meldmisdaadanoniem.nl Dat is het meldpunt waar men anoniem informatie kan geven over criminaliteit en misdaad zonder gevaar voor de eigen veiligheid. Liever een keer loos alarm dan een ernstig delict ongezien voorbij laten gaan.”
Hoe is de situatie in Doetinchem?
“Drie jaar geleden hebben we hier een ondermijningsbeeld vastgesteld met als doel de kritische punten in onze gemeente te definiëren. Als we bedrijven en woningen controleren doe we dat gericht en moet er wel een vermoeden zijn. Bij delicten ligt de nadruk op de drugssfeer.”
(tekst: Bert Vinkenborg)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier