Hans Peter Helder. Eigen foto
Hans Peter Helder. Eigen foto

Preek van de leek over licht en kunst

Religie

DOETINCHEM – Op zondagavond 25 februari, aanvang 19.00 uur, houdt Hans Peter Helder de tiende preek van de leek in de Catharinakerk. Hij is het creatieve brein achter de lichtexpositie Catharina’s Winter, die in deze periode drie maanden lang dagelijks verwondering met licht in de kerk brengt. 

Het is adembenemend hoe enkele bevlogen kunstenaars de kerk hebben weten om te toveren tot een totaalbeleving van licht, kleur en klank. Wonderschoon! 

Hans Peter Helder gaat het in zijn preek hebben over kunst. Van het begin van de kunst 60.000 jaar geleden tot de kunst van nu. Over de noodzaak van kunst. “Kunst biedt troost en houvast. Kunst houdt de hersenen ‘wendbaar’ en maakt ons ruimdenkender.” Ook maakt hij de aanwezigen deelgenoot van de inspiratie bij de totstandkoming van zijn kunstwerken. Licht speelt daarin een belangrijke rol. Vandaar de tekst uit bijbelboek Genesis die daarover gaat. 

Wie is Hans Peter (59 jaar) en wat beweegt hem? Helder: “De uitnodiging voor de preek van de leek is tot stand gekomen door Catharina’s Winter waarvoor ik vaak in de Catharinakerk moest zijn en contacten onderhouden met het kerkbestuur. Ik ben zelf niet gelovig maar de suggestie van het kerkbestuur om als inspiratie voor mijn preek het boek Genesis te nemen waarin het licht een grote rol speelt spreekt mij zeer aan. De boodschap die daarvan uitgaat vind ik heel belangrijk. Niet alleen voor mijzelf maar voor iedereen die in de kerk gaar zitten om te kijken en te luisteren, gelovigen en niet-gelovigen. De connectie met Catharina’s Winter is perfect. Ik had nooit kunnen denken nog eens op een preekstoel te staan.”

Samenwerking
Verder werken mee: Ab Ribbers, gastheer, en Elske te Lindert, cantor-organist van de Catharinakerk. Zij zal op orgel zowel ingetogen muziek van Pärt als heftige muziek van Jehan Alain laten horen waarin de woeste ledigheid van de aarde gehoord kan worden, alsook het verschijnen van het licht. Ze begeleidt zichzelf op de vleugel bij het liederen ‘Lonely freedom’ en ‘The stars’ en bij het lied ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een drankje en te genieten van de lichtkunst. Hans Peter geeft desgevraagd uitleg over het tot stand komen van de kunstwerken. 

De Protestantse gemeente Doetinchem heeft de Catharinakerk drie maanden ter beschikking gesteld voor de lichtexpositie Catharina’s Winter. Vanuit de gedachte dat de kerk mensen met elkaar verbindt. Velen kunnen de kerk (weer) ontdekken als een centrale plek in de stad waar veel mogelijk is.

Thema’s
De thema’s van de expositie sluiten mooi aan op waar het in de kerk ook over gaat:
- verwondering over het licht;
- beleving van licht en ruimte in donkere tijden;
- bewogen door licht;
- verheven en verlicht: van toeschouwer tot deelnemer;
- lentelicht: van donker naar licht, van winter naar lente, bevrijding;
- muziek en mystiek.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant