Tom Schaafs en Monique Schalks van Rabobank
Graafschap Midden overhandigden de cheque aan ouder Arjan Meijerman. Foto: PR
Tom Schaafs en Monique Schalks van Rabobank Graafschap Midden overhandigden de cheque aan ouder Arjan Meijerman. Foto: PR PR

Rabobank steunt ‘t Prisma met een groen schoolplein

Onderwijs

DOETINCHEM - Basisschool ‘t Prisma heeft onlangs een cheque mogen ontvangen voor hun nieuwe schoolplein. Sinds 2 jaar is een enthousiast team begonnen met plannen maken voor een groen en eetbaar schoolplein.

Door corona konden ze nog niet echt stappen zetten, maar inmiddels is de provinciale subsidie binnen en ontvingen ze
afgelopen week een bedrag vanuit het Coöperatiefonds van de Rabobank. Dit voorjaar zal het eerste project op het schoolplein aangepakt worden.
“We willen graag een schoolplein dat de kinderen op verschillende manieren stimuleert”, legt directeur Lilian Weenk uit. “Een groen schoolplein stimuleert kinderen om creatief om te gaan met de natuur. Spelen met zand en water is op ons huidige schoolplein al een groot succes en daarom komt er straks een grote zandbult met een waterpomp.”
Naast een groot speelstuk waar de kinderen hun energie kwijt kunnen, komt er ook een rustiger omheind gedeelte waar eetbare natuur te vinden is. Niet alleen moestuinbakken, maar ook struiken, fruitbomen en bijvoorbeeld zuring als bodembedekker. In dit gedeelte kunnen de kinderen rust vinden en ondertussen de groei van planten, groente en
fruit in de gaten houden.
Ook is het de bedoeling meer lessen buiten te geven. “Daar zijn we al mee bezig, maar met een groen schoolplein en een ruimere buitenklas komen er nog meer mogelijkheden”, aldus Lilian Weenk.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier