Burgemeester Mark Boumans.
Burgemeester Mark Boumans. Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: Noordtak Betuwelijn

Opinie

Burgemeester, de Kamer heeft een door de VVD, CDA en D66 ingediende motie aangenomen waarin om onderzoek naar een noordtak van de Betuwelijn wordt gevraagd. Wat vindt u daarvan?
“Vanuit de Rotterdamse haven is een noordelijke aftakking van de Betuwelijn een lang gekoesterde wens. De lobby hiervoor is sinds een aantal jaren actief. Ook is al een paar jaar een onderzoek gaande naar de mogelijkheden om een noordtak aan te leggen. De staatssecretaris heeft zich gelukkig door deze motie niet van de wijs laten brengen en zei dat het lopend onderzoek eerst afgerond moet worden. Deze motie is ingegeven door de Rotterdamse havenlobby en dat geeft weer hoe sterk die is.”

De Betuweroute functioneert nog maar ten dele door een gebrekkige aansluiting op het Duitse spoorwegnet. Wat voegt een Noordtak toe?
“Dat is inderdaad de centrale vraag die eerst moet worden beantwoord. Tot nu toe wordt de capaciteit van de huidige Betuweroute nog steeds niet volledig gebruikt. Waarom dan een extra Noordtak toevoegen?”

Vrijwel niemand in de Achterhoek en Twente is er blij mee. Wat kunnen wij oosterlingen hiertegen nog ondernemen?
“Wij hebben in het verleden allerlei podia beklommen om te laten weten dat wij dit niet willen. Dit dossier geeft aan hoe makkelijk er in Den Haag wordt gedacht. Als we niet oppassen, dan dragen wij de vervelende consequenties van het logistieke probleem van de haven. Dan krijgen we een streep door de Achterhoek. Als je wilt weten hoe waardeloos dat is, dan moet je eens in de Betuwe gaan kijken. Lelijker kan bijna niet. Daar vallen hoogspanningsmasten nog bij in het niet. Het miljoen oosterlingen uit de Achterhoek en Twente wordt in de Kamer zegge en schrijve vertegenwoordigd door twee volksvertegenwoordigers. Het merendeel van de Kamerleden komt uit de Randstad. Mijn advies is alert blijven en samen met Twente flink tegengas geven.”

In Doetinchem zou een Noordtak verschillende lopende zaken doorkruisen, zoals een toekomstig ziekenhuis en waardevolle natuurgebieden. Betekent het dat die projecten nu op slot gaan?
“Voor het ziekenhuis ligt er een onherroepelijk plan op tafel en de natuur heeft ook een beschermde status. Daar kun je niet zomaar een spoorlijn doorheen trekken. We hoeven ons geen zorgen te maken dat die nu in één keer aan de kant worden geschoven.”

Tot aan een daadwerkelijke uitvoering van de Noordtak. Over welke termijn hebben we het dan?
“Voordat alles bestudeerd en uitgewerkt is zijn we een decennium of misschien zelfs wel decennia verder. Toch werpt deze zaak nu al zijn schaduw vooruit op ons gebied en moeten we voortdurend alert zijn en blijven. Nederland is een klein land en we zullen keuzes moeten maken. Dat betekent dat we bij sommige projecten moeten zeggen ‘Dit doen we niet’. Het plan voor een noordtak van de Betuwelijn lijkt mij er bij uitstek een waarbij we dat moeten zeggen.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier