Afbeelding

Crisisnoodopvang

Opinie

Crisisnoodopvang

Sinds 28 augustus worden hier vluchtelingen in de crisisnoodopvang opgevangen. Hoe is het daar en wat zijn uw verwachtingen? “Al vanaf het voorjaar 2022 vraagt het Rijk aan veiligheidsregio’s om vluchtelingen op te vangen en rond de zomer werd die vraag nog indringender en bijna verplichtend. Noord-Oost Gelderland, waar wij bij horen, moest ook opvangen en wij in Doetinchem hebben toen gezegd - Laten wij die verantwoordelijkheid maar nemen. Wij kunnen dat -. Het duurde enkele weken langer dan verwacht voordat alles voor elkaar was. Dat kwam vooral omdat het moeilijk was een paviljoentent en tijdelijke verblijfsunits te krijgen. Wij hadden geen gebouw dat voor de voorziene korte periode geschikt gemaakt kon worden. Na de eerste vijf maanden kan ik nu zeggen dat het goed gaat en dat er veel betrokkenheid is van vrijwilligers en professionals die een bijdrage leveren. De bewoners zijn ook tevreden, maar af en toe is wel onrust met name in de opvang zelf vanwege de onduidelijkheid over de toekomst.”
Op 8 januari was er een protestactie. Waarom en door wie werd die georganiseerd? “Ongeveer dertig bewoners hebben toen gedemonstreerd. Onze indruk is dat daar ook externen bij betrokken waren. Zeker die hadden moeten weten dat je ook gewoon in overleg kunt treden voordat je gaat demonstreren. Daar hebben ze toen niet voor gekozen en dat betreur ik want dat heeft niet alleen op de voorziening onnodige onrust veroorzaakt, maar ook heeft het iets gedaan met het draagvlak in de samenleving. Dat heeft toen een negatief effect gehad, maar in de afgelopen weken hebben wij heel erg ons best gedaan om de balans weer te vinden en ik denk dat ons dat gelukt is. Het heeft wel veel energie en tijd gekost en het heeft de vluchtelingen uiteindelijk niet geholpen. De gesprekken die we op ons initiatief gevoerd hebben juist wel.”
De noodopvang zou 1 juli van dit jaar gesloten moeten worden. Is dat nog steeds realistisch? “Wij houden onder condities de opvang open tot 1 juli. Een van de condities is dat de kosten door het Rijk worden vergoed. Ik verwacht dat er een gat zal zitten tussen het sluiten van de noodopvang hier en het openen van een kleinschalig permanent AZC elders in de gemeente. Daarvoor geldt dat wij ook naar de regio kijken. Straks hebben wij bijna een jaar onze verantwoordelijkheid genomen en ik kan mij voorstellen dat andere gemeenten dan een extra stap zetten. Ook omdat wij bereid zijn naar een permanente oplossing te kijken.
De huidige situatie is ontstaan door gebrek aan opvangplekken. Welke rol heeft het COA? “De druk op de omgeving van een voorziening als Ter Apel is heel groot. Vanuit de bedrijfsvoering geredeneerd is het makkelijker een grote voorziening te creëren want met grote stappen ben je eerder thuis. Tegelijkertijd moet ik er niet aan denken dat wij hier in Doetinchem een voorziening krijgen voor 3.000 à 4.000 personen. Ik geloof in het verdelen van vluchtelingen over het land zoals dat ook in Duitsland gebeurt. Het COA is de laatste jaren door de rijksoverheid afgeknepen en kan daardoor geen bestendige huisvesting realiseren. Ik denk niet dat je het COA in deze crisis veel kunt verwijten.”
Gezinshereniging. Eerst mocht het niet en nu weer wel. Hoeveel mensen die nareizen kunnen we nog verwachten en waar blijven die? “Het grootste deel van de extra instroom heeft met nareizigers te maken. De praktijk is dat één jongere Europa binnenkomt en bijna altijd wordt geaccepteerd als vluchteling. Die laat dan zijn gezin nareizen. Die ene doet de gevaarlijke overtocht en het gezin volgt veilig. Wij hebben drie nareis-gezinnen in de noodopvang. Dat zijn vaak grote gezinnen van tussen de zes en tien personen.” We moeten wel in het oog blijven houden dat die mensen geen toeristen zijn en de meesten zijn gevlucht voor een gevaarlijke oorlogssituatie.

Tekst: Bert Vinkenborg

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant