Afbeelding

Kinderburgemeester en kinderraad

Opinie

Kinderburgemeester en kinderraad

Burgemeester, onze gemeente heeft een kinderburgemeester en een kinderraad. Hoe lang al? “De zittende kinderburgemeester Sophie Wissing heeft haar termijn er bijna opzitten. Het instituut kinderburgemeester kennen we in onze gemeente al enige jaren. Het werd destijds door een initiatief van Rosa Giesen aan de raad voorgesteld en unaniem omarmd. Rosa en meerdere andere raadsleden, dwars door de partijen, zijn er nog steeds actief bij betrokken. Een dezer dagen wordt de nieuwe kinderburgemeester benoemd. Vanwege corona heeft de zittingstermijn van de eerste kinderburgemeester wat langer geduurd, veel activiteiten vielen daardoor in het water. In het begin hadden we alleen een kinderburgemeester, later is daar ook een kinderraad bijgekomen.”
Wie komen hiervoor in aanmerking? “Toekomstige groep 8 kinderen schooljaar 2023-2024 komen in aanmerking en mogen solliciteren voor de functie van kinderburgemeester in aanmerking. Zij moeten een opvatting hebben over diverse zaken in Doetinchem en op het podium durven te staan om een groep toe te spreken en goed uit hun woorden kunnen komen. In principe dus niet zoveel anders dan wat van een ‘gewone’ burgemeester verwacht wordt. Voor de kinderraad wordt per school één kind afgevaardigd. Nagenoeg alle basisscholen doen daaraan mee.”
Welke thema’s staan op de agenda van de kinderburgemeester en de kinderraad? “Wij schrijven de scholen altijd aan als er een nieuwe kinderburgemeester en kinderraadsleden moeten komen. Ook onderwerpen voor de agenda van de kinderraad komen op die manier bij ons binnen. Soms hebben we ook leuke gemeenschappelijke activiteiten. Niet lange geleden hebben Patrick Moors en ik samen met de kinderburgemeester en kinderraad pannenkoeken gebakken in het werkcafé van het stadhuis. Heel leuk en gezellig!”
Is er periodiek overleg tussen u en de kinderburgemeester? “Er is met enige regelmaat overleg en vinden zittingen plaats van de kinderraad. Deze maand komt de huidige kinderraad onder voorzitterschap van de kinderburgemeester voor het laatst bijeen en rondt deze zittingsperiode af met een motie die aan de ‘gewone’ raad wordt voorgelegd. Het gaat steeds over actuele thema’s. Om de uitvoering ervan te financieren heeft de kinderraad een jaarbudget van 10.000 Euro.”
Treedt de kinderburgemeester ook in het openbaar op? “Ze heeft een aantal representatieve activiteiten op haar agenda waarbij ze samen met mij optreedt. Als voorzitter van de kinderraad houdt ze zich bezig met inhoudelijke dingen.”
Zijn er al kandidaten voor het jaar 2023-2024? “De kandidaatstelling was tot eind april geopend en inmiddels hebben zich tien kinderen kandidaat gesteld en een filmpje over henzelf gestuurd. Een jury bestaand uit een gevarieerd gezelschap kiest wie de volgend kinderburgemeester wordt. Als deze krant uitkomt waarin ons gesprek staat dan hebben we een nieuwe kinderburgemeester voor de termijn 2023-2024. ”
Is iedereen welkom als de kinderraad vergadert? “In principe wel want de zittingen zijn openbaar, maar ze vinden wel in schooltijd plaats. De toegang is voor iedereen vrij.”
Hoe kunnen kinderen hun vragen en wensen aan de kinderburgemeester en de kinderraad voorleggen?  “Vragen en wensen van kinderen kunnen via hun school aan de kinderraad worden voorgelegd.”
Tekst: Bert Vinkenborg

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier