De landbouwsluis op de Wehlsedijk, net na de Dorpsstraat bij Laag-Keppel. Foto: Victor Pieper
De landbouwsluis op de Wehlsedijk, net na de Dorpsstraat bij Laag-Keppel. Foto: Victor Pieper

Belevingsonderzoek tijdelijke landbouwsluis op Wehlsedijk (N814) bij Laag-Keppel

Algemeen

REGIO - Op 20 maart 2023 plaatste provincie Gelderland een tijdelijke landbouwsluis op de Wehlsedijk in Laag-Keppel tussen de ophaalbrug over de Oude IJssel en de TOP (toeristische opstap plaats). Deze tijdelijke sluis maakt onderdeel uit van een proef. Provincie Gelderland heeft afgesproken met de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar om de ervaringen van reizigers en omwonenden in beeld te brengen. Daarom voert zij een belevingsonderzoek uit onder mensen die in de omgeving wonen of werken en regelmatig over de N814 rijden. Deze groep kan tot 20 juni 2023 hun mening geven via www.moventem.nl/landbouwsluis. 

Meten is weten
Met de proef met tijdelijke landbouwsluizen willen provincie Gelderland en de gemeenten inzicht krijgen in wat de afsluiting van de N814 betekent voor gebruikers van de weg, bewoners en ondernemers in het gebied. Dit doen ze door in de praktijk te meten. Ze meten met telslangen die op het wegdek zijn gemonteerd. Naast deze metingen, voert onafhankelijk onderzoeksbureau Moventem op twee momenten een belevingsonderzoek uit.

Vervolgstappen 
De resultaten van de proef worden besproken in de ambtelijke projectgroep en de klankbordgroep Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel. Daarna brengt de ambtelijke projectgroep advies uit aan bestuurders van provincie en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar. De bestuurders bespreken dit voorstel. Dit leidt tot een voorstel aan het college van B&W van Bronckhorst en Gedeputeerde Staten van Gelderland voor eventuele maatregelen op de wegen in het gebied rond Laag-Keppel. Uiteindelijk besluiten de provincie en gemeente Bronckhorst over de maatregelen aan hun respectievelijke weg.

Gebiedsgerichte aanpak 
De proef met het plaatsen van tijdelijke landbouwsluizen maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel. Provincie Gelderland en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar werken hierin met leden van de klankbordgroep voorstellen uit voor een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel met als doel de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze wegen verbeteren.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier