Burgemeester Mark Boumans.

Burgemeester Mark Boumans.

Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: Personeelstekort

Opinie

Burgemeester, er is bijna geen bedrijf of sector waar niet geklaagd wordt over personeelstekorten. Waar wordt dat door veroorzaakt en is er een oplossing voor?
“In de Achterhoek hebben we een jaarlijks oplopend tekort aan personeel voor zo’n 1.600 arbeidsplaatsen en dat gaat elk jaar door. Het is overigens niet alleen hier een probleem maar ook in de rest van het land. Wat hier nog extra een rol speelt is de demografie; de bevolking van de Achterhoek vergrijst. We worden met zijn allen ouder en er komen onvoldoende jongeren bij om het tekort op te vullen.”

Hoe is de situatie bij de gemeentelijke organisaties?
“Het is iets dat bijna alle sectoren raakt, ook ons. Een extra probleem is dat door de vergrijzing de zorgbehoefte toeneemt waardoor extra vraag naar arbeidskrachten ontstaat. Ik geef een theoretisch voorbeeld. Als alle schoolverlaters nu zouden kiezen voor een baan in de zorg dan zou er over 15 jaar toch nog een tekort zijn. Toen ik afstudeerde moest ik echt op zoek naar een baan. Nu kunnen de jongelui met een diploma op zak zelf zoeken uit een ruim aanbod wat hen het beste aanstaat.”

Het onderwijs kan sturing geven door opleidingen voor kansrijke beroepen te promoten. Gebeurt dat ook?
“Niet alleen het onderwijs kan sturing geven. Als overheid moeten wij ons ook afvragen of wij bij een tekort aan personeel niet meer sturing moeten geven “

In hoeverre speelt parttime werken een rol?
“Een stukje van de oplossing is de mensen die dat kunnen langer te laten werken. Een andere deeloplossing is het nog meer toepessen van robotica, maar dan zijn we er nog steeds niet.”

Kunnen vluchtelingen het probleem helpen oplossen?
“Er zijn twee categorieën. Vluchtelingen met een verblijfstatus die mogen werken en vluchtelingen uit Oekraïne. De laatsten vormen een aparte groep omdat ze doorgaans goed opgeleid zijn en meteen aan de slag mogen. Vaak hebben ze dat kort na hun komst hier al gedaan. Beide groepen vormen een welkome aanvulling op de arbeidsmarkt. Een vluchteling die nog geen verblijfstatus heeft mag nog niet werken.”

Zijn betere arbeidsvoorwaarden een middel om het personeelstekort tegen te gaan?
“De ervaring leert dat de arbeidsvoorwaarden niet altijd de doorslag geven. De lonen gaan weliswaar fors omhoog, maar dat komt vooral door het verlies van koopkracht. De leefomstandigheden in onze stad en regio zijn zeker zo belangrijk. Het teruglokken van Achterhoekers die eerder uit de streek zijn vertrokken is een punt dat hoog op onze agenda staat. De streek aantrekkelijk maken voor niet-Achterhoekers is een ander punt. De praktijk leert dat het aantrekken van oud-Achterhoekers nog het beste lukt. We moeten niet vergeten dat andere regio’s die vaak met dezelfde problemen kampen zich ook aanprijzen en met ons wedijveren. Behalve een mooie streek biedt de Achterhoek ook veel hooggekwalificeerde werkgelegenheid. Dat is een punt in ons voordeel. In Doetinchem speelt het probleem ook maar onze gemeente is minder vergrijst dan de rest van de regio. Onder de streep hebben we dezelfde problemen als de rest.”  (tekst: Bert Vinkenborg)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier