Harry de Vries en Mark Boumans. Foto: Roel Kleinpenning

Harry de Vries en Mark Boumans. Foto: Roel Kleinpenning

Burgemeesters hijsen vlag: Montferland nu officieel achtste gemeente bij De Achterhoek

Politiek

ACHTERHOEK - De Achterhoek verwelkomde donderdag 1 februari gemeente Montferland officieel als achtste gemeente. Dat gebeurt binnen het grote samenwerkingsverband van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid verenigd in 8RHK ambassadeurs

Voorzitter 8RHK ambassadeurs Mark Boumans is erbij tijdens het officiële moment waarbij hij en burgemeester Harry de Vries van Montferland de vlag hijsen en gebakjes met de Achterhoekse vlag worden gegeten. Dat het niet de Achterhoekse vlag, maar de 8RHK ambasseurs vlag is, heeft een reden. “Veel inwoners voelen zich meer verbonden met de Liemers. Logischerwijs in Montferland, maar zelfs in Doetinchem; ik heb al een paar vlaggen opgestuurd gekregen.”

De keuze voor aansluiting bij de regio laat dan ook niet onverlet dat ook met de Liemers wordt samengewerkt. Boumans: “We zoeken samenwerking buiten de regio op om onze innovatiekracht extra vleugels te geven ten gunste van de rest van Nederland.” De Achterhoek hoort één dezer dagen of zij een ‘ja’ vanuit het Rijk krijgt op een opnieuw aangevraagde Regio Deal, waarvan de Achterhoekse aanvraag luidde ‘hoger springen, krachtiger landen’. “Gezien de gezamenlijke uitdagingen die we hebben in de regio is een nieuwe Regio Deal noodzakelijk en tegelijkertijd een enorme kans voor andere landsdelen. Onder de vorige Regio Deal waren we enorm productief met over de 80 projecten die de regio versterken. Met Montferland erbij kunnen we samen nog grotere sprongen maken en meer realiseren voor onze inwoners.”
Montferland maakt de 8 van 8RHK ambassadeurs compleet. “We hebben elkaar veel te bieden op het gebied van economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio.” Denk aan onderwijs en toerisme. “Uiteraard wordt onze slagkracht richting Rijk en provincie hierdoor nog groter.”
Acht jaar geleden, toen de Achterhoek onder meer in een andere economische fase besloot minder te bouwen, stapte de gemeente over naar buurregio Arnhem-Nijmegen. Op 5 oktober vorig jaar werd door de gemeenteraad van Montferland al positieve stemming over de aansluiting bij de Achterhoek en uittreding bij Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Burgemeester Harry de Vries is blij met deze stap en vond het ook tijd worden: “Qua DNA lijkt onze gemeente op de Achterhoek, er is goede gelijkwaardigheid tussen de gemeenten. We gaan anno nu in gezamenlijkheid voor ambitieuze woningbouwplannen en we hebben meer dezelfde uitdagingen waar we goed samen in op kunnen trekken. Zoals verduurzaming, vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en het hoog houden van de gezondheid van onze inwoners.”
Vanuit de in 2019 vastgestelde Achterhoek Visie wordt regionaal samengewerkt op het gebied van arbeidsmarkt, woningmarkt, energie, klimaat, gezondheid en mobiliteit. Binnenkort ontmoeten Montferlandse ambassadeurs hun nieuwe collega’s tijdens onder andere de ‘Achterhoek dag’ waarop het Algemeen Bestuur bestaande uit de acht burgemeesters, de Achterhoek Board en zes thematafels, beide gevuld met bestuurders uit de Achterhoek, gezamenlijk plannen maken en bespreken voor de regio. Raadsleden vanuit iedere fractie in de Achterhoek vergaderen tijdens de Achterhoek Raad. De eerstvolgende is op 25 maart om 19:30 uur in de DRU in Ulft.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant