De fracties van PvLM, GBD en LBD vlnr: Jeroen Hendriksen,
Gijs Langenkamp, Robert Ooms,
Marcel Zaaijer, Rosa Giesen,
Ernst Kasteleijn, Patrick Moors (wethouder), Herman Giesbers, Peter Lenters, Ans Putman, Ria Evers. Foto: Jan van den Brink

De fracties van PvLM, GBD en LBD vlnr: Jeroen Hendriksen, Gijs Langenkamp, Robert Ooms, Marcel Zaaijer, Rosa Giesen, Ernst Kasteleijn, Patrick Moors (wethouder), Herman Giesbers, Peter Lenters, Ans Putman, Ria Evers. Foto: Jan van den Brink

Lokale partijen PvLM, GBD en LBD slaan de handen ineen

Politiek

DOETINCHEM – De lokale partijen Partij voor Lokaal Maatwerk PvLM, GemeenteBelangen Doetinchem GBD en Lokaal Belang Doetinchem LBD hebben besloten om de kiezers gezamenlijk te benaderen en deelgenoot te maken van hun gemeenschappelijke visie op de lokale politiek en hen uit te nodigen voor een kennismaking. 

Door Bert Vinkenborg

Glunderend onthullen fractievoorzitters Ans Putman, Rosa Giesen en Jeroen Hendriksen hun kijk op de lokale politiek en hun plannen om de kiezers daarin meer te betrekken. Het verschil tussen lokale partijen en landelijke is volgens hen de korte afstand tot de inwoners, betrokkenheid bij lokale problemen en toegankelijkheid als er een probleem is. Putman: “Als er ergens een probleem is spring ik op de fiets en ga erheen om met de mensen te praten.” Volgens Giesen en Hendriksen gaat het om ‘politiek van onderaf’. 

Het ontstaan van de drie lokale partijen is verschillend maar er is meer in hun kijk op de lokale politieke wat hen bindt dan wat hen scheidt. Ans Putman van de PvLM is nestor van de Doetinchemse raad en sinds 1998 raadslid. Ze komt oorspronkelijk uit de PvdA. GBD ontstond door een afsplitsing van de VVD en LBD heeft zijn oorsprong in D66. Sinds enige jaren hebben ze zitting in de gemeenteraad. Hoewel ze het niet altijd op alle punten met elkaar eens zijn volgen ze in de debatten en stemgedrag vaak dezelfde lijn. Hun succes werd bewezen in de jongste gemeenteraadsverkiezingen; samen kregen ze 8 zetels. De Doetinchemse gemeenteraad telt 31 zetels. De combinatie PvLM/GBD/LBD zou dus een politieke factor van belang kunnen zijn. Op de vraag of er een fusie in de maak is geven de fractievoorzitters (nog) geen antwoord. 

De drie lokale partijen organiseren in maart en april samen drie avonden in de raadszaal van het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen daar kennis maken met hun ideeën over de lokale politiek Omdat het gaat om onderwerpen die in elkaars verlengde liggen is het aan te raden aan alle drie avonden deel te nemen. De data zijn: 5 maart, 19 maart en 2 april. Begin om 19.30 uur. Aanmelding vooraf via deze link

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier