Marleen Leurs en Judith Banning van Buurtplein Doetinchem. Foto: Roel Kleinpenning
Marleen Leurs en Judith Banning van Buurtplein Doetinchem. Foto: Roel Kleinpenning

Medewerkers Buurtplein: ‘Mensen hoeven het niet alleen te doen’

Zorg

DOETINCHEM – Veel mensen weten niet wat Buurtplein doet en waar het voor staat. Marleen Leurs, directeur-bestuurder en Judith Banning, communicatieadviseur, leggen uit wat Buurtplein kan en wil betekenen voor de inwoners van Doetinchem.

Door Hans Hissink

Buurtplein is één van de verbonden partijen van de gemeente Doetinchem en heeft dit jaar, als één van haar kerntaken, de opdracht om de focus te leggen op preventie en vroegsignalering. “Dat betekent dat we veel meer inzetten op activiteiten in en om het wijkcentrum, maar ook in de wijk zelf. Sport-ID organiseert bijvoorbeeld wandelingen met inwoners. Een buurtcoach kan dan meewandelen waardoor op een heel laagdrempelige manier het gesprek kan worden aangegaan. We organiseren zelf ook activiteiten in het wijkcentrum waarvan we weten dat er behoefte aan is. Wijkbewoners mogen zelf ook activiteiten organiseren in en om het wijkcentrum.”

Wat doet Buurtplein
Veel mensen weten niet of onvoldoende wat Buurtplein doet. “Mensen kennen de Vrijwilligerscentrale, de Mantelzorgcentrale en de jongerenwerkers. Maar waarvoor mensen allemaal bij ons terecht kunnen, dat is niet bekend genoeg. Daar willen we verandering in brengen zodat iedereen weet dat zij bij Buurtplein welkom zijn met een hulpvraag,” aldus Marleen. “Mensen die ons gevonden hebben, vertellen het door. Maar als je geen ervaring met ons hebt, weet je ook niet precies waarvoor je bij Buurtplein terecht kunt,” vult Judith aan.
“Het is jammer dat mensen daar geen gebruik van maken en met hun problemen blijven rondlopen. Buurtplein is heel laagdrempelig en er zijn geen kosten aan verbonden. Eerst proberen we het zelf op te lossen met degene die de vraag stelt en/of zijn of haar eigen netwerk. Als het echt nodig is, wordt verdere professionele hulp ingeschakeld.”

De mensen die zich bij Buurtplein melden, zijn heel divers. “Gezinnen, jongeren, mensen die eenzaam zijn, nieuwe inwoners die dingen willen weten en mensen met financiële problemen,” vertelt Judith. “Met de soort dienstverlening wordt zoveel mogelijk gekeken dat er aangesloten wordt bij de juiste doelgroep. Voor de doelgroep jongeren hebben de jongerenwerkers trainingen gevolgd over hoe je moet omgaan met social media en hoe je online in contact komt met jongeren. Dat moet wel op een professionele manier gebeuren. Terwijl je voor senioren gaat kijken hoe je ontmoetingen kunt realiseren of juist gaat onderzoeken waar behoefte aan is.”

Buurtcoaches en jeugd- en gezinswerkers van Buurtplein werken vanuit verschillende wijkcentra in Doetinchem. Zij zijn daar iedere dag aanwezig. Daarnaast is er in ieder wijkgebouw één keer in de week een Buurtplein Inloop. Niet alleen om hulp te vragen, maar ook voor een kopje koffie en de krant te lezen. Iedereen kan daar binnenlopen zonder afspraak. Daar is altijd een buurtcoach aanwezig, maar ook een mantelzorgconsulent, sociaal raadslieden en financieel vrijwilligers zodat mensen direct antwoord op hun vraag krijgen en bijvoorbeeld niet de boodschap krijgen om de dag erna terug te bellen.

Vragen
“Uiteraard krijgen we vragen die niet direct opgelost kunnen worden. Een voorbeeld zijn mensen met heel veel ongeopende brieven die zij niet meer open durven te maken omdat zij bang zijn voor de financiële gevolgen. Dat kan niet opgelost worden in zo’n inloopspreekuur. Dan wordt een vervolgafspraak gemaakt met een vrijwilliger van het formulierencafé die met degene orde in de chaos gaat scheppen. Als die orde er dan is, wordt gekeken wat nodig is om zaken op te lossen.” Professionals van Buurtplein werken overigens niet alleen vanuit de wijkcentra, maar ook bij bijvoorbeeld de huisarts en op scholen.

Menstruatieuitgiftepunt
Wanneer het gaat om betrokkenheid met álle doelgroepen, hebben Marleen en Judith een primeur te melden. “Vanaf 1 december zijn alle wijkcentra van Buurtplein een MUP, een menstruatieuitgiftepunt. Dit betekent dat er gratis menstruatieproducten beschikbaar zijn voor degenen die ze het hardst nodig hebben. Bij alle locaties van Buurtplein zijn de menstruatieproducten in tasjes verpakt die voor één kwartaal te gebruiken zijn. Wanneer de producten op zijn, kan een nieuw tasje gratis opgehaald worden. Dat heeft te maken met de armoede die we steeds meer om ons heen zien.”

Droom
Buurtplein heeft een droom. “Wij willen een mooier Doetinchem in alle opzichten,” legt Marleen uit. “Dat de inwoner zijn of haar leven kan leiden zoals die dat zelf graag wil. Daarin ondersteunen wij. Dat kan zijn om iemand een stapje vooruit te helpen bij een losse vraag, maar dat kan ook een langduriger traject zijn. Voorbeeld is de eenzaamheid die enorm is toegenomen door corona bij zowel ouderen als jongeren.
Maar ook dat door de hoge energieprijzen veel mensen in financiële problemen zijn gekomen. Je wilt dan de ondersteuning geven die nodig is, zodat mensen uiteindelijk weer in hun kracht komen, kunnen zijn wie zij zijn en het leven kunnen leiden wat zij graag willen.”

Marleen en Judith geven nog eens aan waarom mensen welkom zijn bij Buurtplein. “We zien toenemende zorgen bij de inwoners op allerlei vlakken. Mensen hoeven het niet alleen te doen. De wereld is al complex genoeg. Niets moet, het mag. Maar blijf niet weg. Kom binnen met elke vraag, maar ook voor een kop koffie is iedereen welkom. Bij Buurtplein, maar zeker ook samen met alle partners en alle inwoners geloven we in een mooier Doetinchem. Juist door de één-op-één contacten, door het omzien naar elkaar, door ‘naoberschap’, moeten we ook echt gaan voor een mooier Doetinchem.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier