Burgemeester Mark Boumans.
Burgemeester Mark Boumans. Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: Noodopvang asielzoekers

vr 14 jan 2022, 14:02 Interviews & Achtergrond

Burgemeester, nu de buitenlandse troepen zich uit Afghanistan hebben teruggetrokken, neemt het aantal asielzoekers uit dat land af. Geldt dat ook voor asielzoekers uit andere landen?
“Voor het Rijk is het nog steeds alle hens aan dek om alle vluchtelingen een dak boven hun hoofd te kunnen bieden. Dat komt enerzijds doordat de druk op de woningmarkt enorm groot is en anderzijds omdat de toestroom van vluchtelingen, vooral vanuit het Midden-Oosten, nog heel groot is. Daarbij komt nog dat als een vluchteling eenmaal hier is vaak na enige tijd nog een aantal familieleden volgen. Het COA gaat ervan uit dat deze situatie nog wel even kan aanhouden. Die fluctuaties in toestroom zijn moeilijk op te vangen door huisvesting. Ik pleit er al jaren voor om ervoor te zorgen dat er overcapaciteit komt en de kosten daarvan te accepteren.”

Verschillende opvangcentra zijn in het verleden gesloten. Nu is er weer gebrek aan. De Kruisberg is eigendom van het rijk. Kunnen we daar opnieuw asielzoekers verwachten?
“Wat de gemeente betreft komt er geen nieuwe opvang in De Kruisberg. Het Rijk is echter eigenaar. De Kruisberg is op dit moment in gebruik bij verschillende huurders die daar hun bedrijf of andere activiteiten uitoefenen. Het Rijk wil de Kruisberg ook verkopen en een nieuwe invulling geven in goede harmonie met de buurt. Voor statushouders heeft de gemeente een normstelling, maar het wordt steeds moeilijker daaraan te voldoen. Statushouders die doorgaans al een aantal jaren in Nederland zijn, vormen een andere categorie en hebben het recht om hier te blijven en op enige termijn huisvesting te verkrijgen.”

Recent zijn een vijftal plekken in het land door het kabinet aangewezen voor noodopvang. Hebben de betreffende gemeenten nog een stem daarin gehad?
“Nee, het wordt je als werd de gemeenten gewoon opgelegd. Het Rijk kan een gemeente overrulen en doet dat soms ook. Volgens mij zou dat op basis van regulier beleid en overleg ook anders opgelost kunnen worden. Overigens is het Rijk inmiddels hier door de rechter op teruggefloten”

Crisisnoodopvang en reguliere noodopvang. Wat is het verschil?
“Eigenlijk is dat hetzelfde. Nu is de instroom zo groot dat het in de keten van aanmelding tot opname vast liep en er plekken voor noodopvang en crisisnoodopvang moeten worden gezocht. Crisisnoodopvang is wel heel erg minimalistisch en vaak erg karig.”

Heeft aanwijzing door de minister een juridische basis?
“In het nieuwe regeerakkoord is expliciet opgenomen dat de rijksoverheid doorzettingsmacht heeft om lagere overheden te dwingen iets te doen of na te laten.”

Wat is de rol van het parlement?
“Het parlement heeft een controlerende rol, maar de praktijk is soms weerbarstig. Door de versnippering van de Kamer wordt dat er niet beter op.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier