Afbeelding

Stedenbanden

Opinie

Stedenbanden

Burgemeester, onze gemeente onderhoudt banden met steden in het buitenland. Welke? “Doetinchem heeft drie zustersteden. Dat zijn La Libertad in Nicaragua, Pardubice in Tsjechië en Raesfeld in Duitsland. De band met Raesfeld stamt nog uit de tijd dat Wehl een zelfstandige gemeente was.
Wat was de gedachte achter die banden en is dat nog steeds actueel? “Achter die stedenbanden zitten vaak verschillende motieven. Binnen Europa ging het in het begin vooral om de Europese gedachte, wij zijn één en het is goed als je elkaar beter kent want daarmee is de vrede voor de lange duur geborgd. Daar is de oude partnerrelatie Wehl-Raesfeld een heel mooi voorbeeld van. Die is al zo’n veertig jaar geleden ontstaan en gaat uit van de gedachte sport, cultuur en elkaar ontmoeten, onder meer met carnaval, kort gezegd verbroedering. Banden die op die gedachten zijn gebaseerd zijn in de jaren zeventig en tachtig door heel Europa ontstaan. Na de val van de muur begin jaren negentig kwam daar de verbinding West- en Oost-Europa bij. Wij hebben dat toen ook gedaan en daar is onze verbinding met Pardobice door ontstaan. Die bestaat nu dus zo’n dertig jaar en die had eigenlijk hetzelfde doel. Samen dingen doen, vriendschappen opbouwen en daarmee vrede voor de lange termijn. Dan heb je ook nog de ontwikkelingssamenwerking. Wij uit het rijke Westen willen graag gemeenten elders in de wereld waar het niet zo goed gaat helpen. Dat doen wij met La Libertad in Nicaragua. Er is vanuit Doetinchem behoorlijk geïnvesteerd in La Libertad met woningbouw, onderwijs en zorg en er is altijd nog een stichting die de relatie onderhoudt en daar ook af en toe naartoe gaat om te kijken hoe het staat met alles wat gedaan is. De situatie in Nicaragua is tegenwoordig niet superrustig en veilig dus een aantal dingen staan tegenwoordig wel op een lager pitje dan in de hoogtijdagen. Dat geldt ook een beetje voor Pardubice, wel met een heel ander karakter. De burger-vriendschapsstichting is een aantal jaren geleden opgeheven omdat er geen activiteiten meer plaatsvonden. We hebben nog wel jaarlijks een uitwisseling op het niveau van het gemeentebestuur waarbij het draait om kennisuitwisseling van relevante zaken. Het ging twee drie maanden geleden onder andere over de opvang van Oekraïners.”
Een jaar geleden nam de raad een motie aan om in de toekomst een band aan te gaan met een stad of dorp in de Oekraïne. Wat is de stand van zaken nu?  “Wij zijn toen aan de slag gegaan en de raad wordt daar binnenkort over geïnformeerd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG heeft zich er ook in verdiept. Hoe kunnen wij samenwerken met Oekraïnsche gemeenten? Dat is lastig omdat een deel van dat land frontgebied is. Daarbij komt dat de behoeften in Oekraïne heel anders zijn dan wat wij hen op gemeenteniveau hier kunnen bieden. Dus gaat het al heel snel om geld storten en andere meer materiële zaken. Tot nu toe hebben wij gezegd; laten we zorgen dat de Oekraïners die al hier zijn een goede tijd hebben.”
Wat kosten de bestaande stedenbanden ons? “Het gaat om geringe bijna te verwaarlozen bedragen. “
Zijn stedenbanden voor bestuurders of ook voor inwoners? “De band Wehl-Raesfeld is het beste voorbeeld. Een levendige relatie waarbij een stichting de burgercontacten onderhoudt en ik de burgermeester en ambtenaren van Raesfeld een paar keer per jaar ontmoet. De ontstane vriendschappen zijn vaak al decennia oud en er ontstaan nog steeds nieuwe vriendschappen.” Tekst Bert Vinkenborg

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier