Woningen BAM Wonen. Beeld: MIX architectuur

Woningen BAM Wonen. Beeld: MIX architectuur

Ontwikkelaars en plannen koop- en huurwoningen De Kwekerij bekend

Wonen

DOETINCHEM - Gemeente Doetinchem en Sité laten samen 73 toekomstbestendige woningen bouwen in De Kwekerij in Doetinchem. Na een aanbesteding hebben zij deze opdracht gegund aan BAM Wonen. Daarnaast zal Welling Bouw nog eens achttien koopwoningen bouwen.

Beide partijen sloten het beste aan bij de vraag naar circulair, biobased en natuurinclusief bouwen. De Kwekerij wordt een duurzaam woongebied, met in totaal 140 woningen. Op dit moment wordt het gebied bouwrijp gemaakt. De Kwekerij – grenzend aan de Kapperskolk – krijgt een groene uitstraling en grote biodiversiteit. 

Er komen 140 bijna energie-neutrale woningen, gebouwd met respect voor de natuur (denk aan houten gevels, grasdaken/daktuinen). Een prettige plek om te wonen omdat er ruimte is voor ontmoeting in de vorm van buurttuinen en (natuurlijke) speelplekken. BAM Wonen gaat onder de naam WeideWald 41 koop- en 32 huurwoningen ontwikkelen voor starters, gezinnen en senioren. Welling Bouw gaat aan de slag met nog eens achttien koopwoningen in gebied BuitenGewoon.

De ontwikkelaars werken de schetsontwerpen de komende periode verder uit. Daarna worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Zowel BAM Wonen als Welling Bouw starten begin 2024 met de verkoop van hun woningen. Later dat jaar start de bouw. 

Lees verder onder de foto:


Woningen Welling Bouw. Beeld: PR

Wethouder Ingrid Lambregts: “Ik ben blij dat, naast onze particuliere bouwers, ook deze ontwikkelaars de kans zagen om met ons dit vernieuwende project aan te gaan. Het is een leerzaam proces dat we als gemeente steeds vaker gaan doorlopen. Duurzaam en natuurinclusief bouwen is de toekomst. In Doetinchem starten we die toekomst nu!” Michèle de Ruiter, strategisch Manager Wonen & Vastgoed Sité Woondiensten: “We staan voor uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, energie en huisvesting. Door de nauwe samenwerking met de gemeente bij de ontwikkeling en aanbesteding van het plan kunnen we onze ambities waarmaken. WeideWald is het tastbare voorbeeld van deze vooruitstrevende aanpak. In partnerschap met de gemeente en de ontwikkelaar kunnen we nu deze toekomstbestendige wijk realiseren en voegen we betaalbare, natuurinclusieve woningen in Doetinchem; WeideWald wordt een groene oase voor onze huurders!”

Aanbesteding zet de toon voor nieuwe manier van woningbouw
Vanuit het hele land is de aanbesteding voor De Kwekerij met grote interesse gevolgd. De Kwekerij geldt als een voorbeeld voor moderne woningbouw. De selectie van ontwikkelaars vond plaats op basis van de visie op het plangebied, de schetsontwerpen en duurzaam bouwen/gebruik van materialen volgens het principe van Het Nieuwe Normaal.Het uitgangspunt voor De Kwekerij is de natuurHet gebied waar deze wijk komt is omgeven door groen en natuur. Aanwezige bomen en struiken worden ingepast en aangevuld met beplanting die in het gebied past. Ook wordt er natuurinclusief gebouwd. Dit betekent dat de woning en tuin voorzieningen krijgen waar planten en dieren gebruik van kunnen maken. Biosbased houdt in dat er ecologisch verantwoorde materialen gebruikt worden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant