Matthias Johannes startte de Heilige Michaël Gemeenschap. Eigen foto

Matthias Johannes startte de Heilige Michaël Gemeenschap. Eigen foto

In Doetinchem geboren priester zoekt onderkomen voor HeiligeMichaëlGemeenschap

Religie

WINTERSWIJK - Hij is jong, modern, getrouwd met een man, priester in de katholieke kerk en gewijd tot bisschop. Velen zullen dit een onlogisch rijtje vinden, maar het gaat allemaal op voor de 30-jarige Matthias Johannes. Hij startte vijf jaar geleden de Heilige Michaël Gemeenschap, ontstaan vanuit de Oud-Katholieke kerk. Deze gemeenschap is weer een afscheiding van de Rooms-Katholieke kerk. Wekelijks zijn de diensten online te volgen. Elke maand kunnen belangstellenden aanschuiven in de kapel in het huis van Matthias in Winterswijk. Matthias is priester en bisschop, naast zijn reguliere baan. 

Door de redactie

Matthias was al erg jong onder de indruk van wat er zich in de kerk afspeelde. “Als kind stond ik al op het schoolplein met een witte sjaal en zegende ik kinderen”, lacht de in Doetinchem geboren priester. “Dat had ik vast ergens gezien en dat speelden we na.” Hij groeide op in Zelhem en Baak. “Ik kwam toen vaak in de kerk omdat ik van orgelspelen hield. We hadden thuis geen orgel, daarom vroeg ik de pastoor of ik in de kerk mocht spelen. “Ik was onder de indruk van de atmosfeer in de kerk en werd geraakt door de schoonheid van het katholieke geloof. Als puber had ik ook niet zo heel veel op met leeftijdsgenoten. Ik speelde na school liever orgel in de kerk.” 

De pastoor vroeg Matthias om vrijwilligerswerk te doen in, en voor de kerk. “Zo werd ik meer betrokken bij de diensten. De rituelen binnen de dienst gingen me meer interesseren. Ik vind het mooi, omdat deze voortkomen uit de historie. Een dienst vertelt een verhaal. Ik ervaarde een diep energetisch verlangen om dit mee te beleven”, legt Matthias uit. “Zo wil ik ook in onze diensten dit mooie verhaal vertellen. Mensen moeten daar dan zelf mee aan de slag gaan. Zij moeten zelf hun geloof beleven en belijden, dat kan ik niet voor ze doen.”

Matthias volgde catechese lessen en werd op zijn zestiende gedoopt. “Ik wilde eerst weten wat het allemaal inhield voor ik me wilde laten dopen”, verklaart hij. Echter al op zijn 14e merkte hij dat hij gevoelens had voor een jongen. “Ik wist niet goed wat ik daar mee moest en het bracht me in verwarring.” Hij besloot naar Afrika te gaan voor missiewerk en om na te denken over wat hij met zijn leven wilde doen. “Daar zag ik een levende kerk. Mensen beleefde hun geloof heel anders en intenser. En werd gedanst, gezongen. Oorspronkelijk is het geloof daar door missionarissen gebracht, dat begreep ik wel, maar toch zag ik ook dat deze mensen oprecht waren en vreugde haalden uit hun geloof. Ik dacht wat zou het mooi zijn als dat ook in Nederland zou kunnen. Ik besloot dat ik priester wilde worden.”

Terug in Nederland werd Matthias niet toegelaten op het seminarie. In plaats daarvan ging hij in Limburg in een pastorie wonen en dacht na over wat hij met zijn leven wilde. Ondertussen ontmoette hij een jongen op wie hij verliefd werd. “Het was een moeilijk tijd. Ik wilde priester worden, maar ik wilde geen celibatair leven. Matthias, inmiddels een jaar of 20, kon niet langer in de pastorie blijven wonen. “Ik was woest op de kerk en boos op God. Ik kwam verkeerde mensen tegen. Heb een voor een korte periode een wild leven geleid, ook met drugs en feesten. Niet dat ik een verslaafde was, maar ik kwam in een verlate pubertijd. Zo’n periode die bijna iedereen wel doormaakt, waarin je je wilde haren kwijt raakt. Ik kwam al snel tot de conclusie dat dit niet het leven was voor mij”, vertelt hij. “Ik voelde me leeg en niet gelukkig en ben op zoek gegaan naar een beter leven. Bij mijn zoektocht kwam ik via Facebook in contact met een bisschop van de Oud-Katholieke kerk. Hij heeft me op weg geholpen. Achteraf ben ik blij dat ik deze weg heb bewandeld. Ik ben dankbaar dat ik deze periode door heb gemaakt. Het heeft me inzichten gebracht.”

Lees verder onder de foto:


Eigen foto

Matthias ging naar Canada, volgde een opleiding tot priester. In 2016 werd hij tot priester gewijd. In 2017 verliep zijn visum en moest hij terug naar Nederland. Daar startte hij de Heilige Michaël Gemeenschap, nadat hij op zijn 25e tot bisschop gewijd was. “Ik voel me mijn hele leven al gesterkt door de Aartsengel Michaël. De engel die de strijd met het slechte aangaat. Vandaar dat de geloofsgemeenschap naar Michaël in vernoemd.”

Heilige Michaël Gemeenschap valt onder de zogeheten Katholischer Bruderbund. De kerkgemeenschap staat niet onder gezag van Rome. “In feite is het eigenlijk één en dezelfde kerk, met dezelfde gebeden en rituelen, alleen de Rooms-Katholieke kerk heeft een politiek probleem”, vindt Matthias. “De kerk heeft niets te maken tussen de lakens van de mensen, vind ik. Iemands geaardheid staat los van het geloof. Iedereen is welkom om de diensten te volgen, binnen onze gemeenschap.”
Op dit moment groeit de geloofsgemeenschap. “Er zijn leden uit verschillende delen van het land. De meeste leden wonen in Brabant, maar er komen ook leden uit de regio.”

Matthias is op zoek naar een ruimte waar de dienst gehouden kan worden. De diensten zijn nu wekelijks online te volgen. Elke maand zijn belangstellenden welkom in de kapel in het huis van de priester. “Ik zou graag een plek hebben waar mensen ook even binnen kunnen lopen voor een moment van bezinning. Uiteraard kan de ruimte ook voor andere activiteiten gebruikt worden, buiten de kerk. Iedereen is welkom, niet alleen voor het geloof, maar ik wil ook graag maatschappelijk wat betekenen voor de mensen in Winterswijk. Ik wil graag een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap. Dus leer de gemeenschap kennen en praat met ons. Iedereen is welkom”, nodigt Mathias belangstellenen uit.

Matthias Johannes startte de Heilige Michaël Gemeenschap. Foto: Eigen foto

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier