De initiatiefnemers voor de ‘Week van Gebed’. Foto: PR
De initiatiefnemers voor de ‘Week van Gebed’. Foto: PR

‘Gebed geeft zoveel kracht, samen bidden al helemaal’

Religie

DOETINCHEM - Ook in 2024 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Dit jaar bidden we van 21 t/m 28 januari. Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed in het teken van het grote gebod dat de Here Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf.

Tijdens deze week bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. In Doetinchem zijn er in verschillende kerken gebedsbijeenkomsten en vieringen. Al meer dan tien jaar komen mensen uit meer dan tien verschillende kerken uit Doetinchem en omgeving bij elkaar.
Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de zorgen en problemen van de stad en de omgeving in de gebeden een plek te geven. Het zijn bijzondere avonden met elk hun eigen karakter en liturgie. Van Rooms Katholiek tot Evangelisch en van ingetogen tot een uitbundige Pray & Praise met band. Wat bindt is de Here Jezus, Hij staat centraal.

Henk Langeveld, organisator van de Week van gebed in Doetinchem: “We leven in roerige tijden met veel angst, eenzaamheid en onzekerheid. Mensen zijn de connectie met hun Schepper verloren, terwijl een relatie met Hem de sleutel is naar innerlijke rust en vrede. Gebed geeft zoveel kracht, en samen bidden helemaal. Het is niet voor niets dat de Here Jezus zelf zei: ‘Waar twee of drie in mijn Naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden’. Laten we, juist nu, de verbinding met elkaar zoeken en ons bemoedigen door onze God.” Ieder die mee wil bidden of luisterend aanwezig wil zijn is van harte welkom.

Gebedsbijeenkomsten en vieringen in Doetinchem vind je op de website. Meer informatie ook via Langeveld (0631248186).

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant