Archieffoto 30 september 2021. Foto: Bert Vinkenborg
Archieffoto 30 september 2021. Foto: Bert Vinkenborg

Open brief met bezwaar tegen windturbines tijdens raad in Doetinchem

Politiek

DOETINCHEM - Doetinchem, de omgevingsvisie met de uitdagende titel ‘Doetinchem, kloppend hart van de Achterhoek’ stond op de agenda van de raad op donderdag 30 november. Eerder was het al een punt van de beeldvormende raad op 16 november. Dat het een onderwerp is dat leeft bij de inwoners bleek toen al uit het grote aantal insprekers die eropaf kwamen om hun zienswijze te presenteren. 

Door Bert Vinkenborg

Voordat met het agendapunt en de debatten begonnen werd was er eerst een punt dat de hele raad betrof en door Marius Wijers werd aangekaart. De Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik, Klankbordgroep Windpark Doetinchem en Tegenwind Oude IJssel hebben in een open brief aan het college van B&W en alle raadsleden van de gemeente Doetinchem hun bezwaren tegen windturbines kenbaar gemaakt en gevraagd om uitstel van de besluitvorming omtrent de Omgevingsvisie. De steen des aanstoots in de brief is de passage waarin de raadsleden erop gewezen worden dat ze er zich achteraf niet op kunnen beroepen dat ze niet wisten dat grote (gezondheid)risico’s bestaan en dat ze achteraf aansprakelijk kunnen worden gesteld en er schadevergoedingen zullen worden geclaimd.  

Dit was voor de voorzitter en de raad de druppel die de emmer deed overlopen. Voorzitter Mark Boumans richtte zich tot de raadsleden en was heel duidelijk: “U moet in opperste vrijheid uw werk kunnen doen. Ieder raadslid is immuun. Deze brief is onzorgvuldig, onheus en onverstandig. Het zou de stellers van de brief sieren als er nog een brief achteraan komt waarin men afstand neemt van deze stelling.” De toon was hiermee gezet.

Hoewel niet iedere fractie het over de volle breedte met de omgevingsvisie eens bleek te zijn realiseerde men zich ook dat het niet om besluitvorming gaat maar om een lange termijnvisie die in de komende jaren door de raad nog bijgesteld kan worden.
Marcel Zaaijer (GBD) “ Dit is het belangrijkste document voor het komende decennium. Burgerparticipatie is belangrijk.” Hoewel Harry Bosman (SP) ook veel positieve punten ziet zijn er zaken waar zijn fractie zich niet in kan vinden en daarom tegen zal stemmen. Eddy Nonkes (GL) noemt het een levend document waar nog aanpassingen op gedaan kunnen worden.

In haar antwoord noemt wethouder Ingrid Lambregts (CDA) de omgevingsvisie een weerbarstig onderwerp. Het tot stand komen is een proces geweest van de afgelopen jaren. Het gaat om een start; het echte werk begint nu pas. Het document is gebaseerd op eerder genomen raadsbesluiten. De raad heeft al op 30 september 2021 een besluit genomen over windturbines. Zij is blij met het grote aantal zienswijzen dat is binnengekomen. “We blijven luisteren naar de mensen die het gebied kennen”. 

Als de omgevingsvisie in stemming komt blijken alle fracties met uitzondering van de SP en het Forum voor Democratie vóór te zijn.  
Met hun open brief hadden de afzenders kennelijk de bedoeling de raad een schot voor de boeg te geven. Het lijkt er nu meer op dat men zichzelf in de voet heeft geschoten.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant